Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Sterke afbouw langetermijnschuld jaarrekening Zottegem

12 jun 2024

Sterke afbouw langetermijnschuld jaarrekening Zottegem


Op de gemeenteraad van juni staat, naar jaarlijkse gewoonte, de jaarrekening van 2023 geagendeerd. Deze jaarrekening voldoet opnieuw aan het dubbel evenwichtscriterium: zowel het beschikbaar budgettair resultaat (9.384.308 euro) als de autofinancieringsmarge (7.533.186 euro) zijn positief. Bovendien ligt de geconsolideerde lange termijnschuld van de groep Zottegem eind 2023 22% lager dan het begin van de legislatuur.

Afgelopen jaar kregen we te maken met bijkomende geopolitieke onrust door een heropflakkering van het Israëlische-Palestijnse conflict in het Midden-Oosten. Het verleden heeft ons geleerd dat dergelijke situaties hun financiële impact hebben op diverse kosten, vooral op die van de energie, grondstoffen en investeringsprojecten. In de loop van 2023 hebben we echter een stabilisatie van de energieprijzen vastgesteld, die zich ook vandaag nog verderzet. Dat bleek ook uit de laatste raming van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) die werd verwerkt bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Een onverwachte meevaller was de extra opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. In 2023 kregen alle steden en gemeenten, door een aanpassing in de federale boekhouding, 14 maanden aan ontvangsten doorgestort in plaats van de gebruikelijke 12 maanden. Dit was een eenmalige operatie. Vanaf 2024 wordt dit weer 12 maanden. Hierdoor hadden we een uitzonderlijk hoge ontvangst en een tijdelijke stijging van meer dan 45% vergeleken met 2022.

Daling van de schuld

De exploitatie-uitgaven eindigen op 60.378.796 euro, een stijging van ongeveer 5% tegenover 2022. Daartegenover staat een exploitatie-ontvangst van 70.652.510 euro, een stijging van ongeveer 8,5%.

De belangrijkste investeringsprojecten van het afgelopen boekjaar zijn de renovatie van het kasteel van Egmont, de uitbouw van het milieu-educatief centrum, het verledden van de openbare verlichting en de (her)aanleg van diverse fietspaden. Voor deze investeringsprojecten moest de stad geen bijkomende financiering aangaan. Daardoor daalt de geconsolideerde schuld tot 63.656.496 euro, een daling van 22% ten opzichte van het begin van deze legislatuur. Voor het vijfde jaar op rij zijn we er met deze ploeg in geslaagd om de historische schuld verder af te bouwen. Dat maakt dat we voldoende financiële ruimte gecreëerd hebben om grote toekomstige projecten, zoals het sportstadion en de bouw van het nieuwe cultuurhuis ACCU, te financieren.