Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stadsbestuur steunt bezorgde Zottegemse landbouwers

19 okt 2022

Stadsbestuur steunt bezorgde Zottegemse landbouwers


Onlangs liep er in alle Vlaamse steden en gemeenten een openbaar onderzoek over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook de Zottegemse landbouwers lieten zich niet onbetuigd: 25 landbouwers formuleerden opmerkingen op het voorliggend plan.

De PAS is een initiatief van de Vlaamse Regering dat tot doel heeft de uitstoot van stikstof planmatig terug te dringen. Het moet zorgen voor minder stikstof in onze waterlopen en lucht. De aanpak heeft echter een zware impact op landbouwers. Ook 25 Zottegemse landbouwers dienden een bezwaar in tegen het stikstofakkoord.

Het stadsbestuur nam de bezwaren van de landbouwers grondig door en begrijpt de bezorgdheden. Volgens het voorliggende akkoord kijken 1 tot 2 Zottegemse landbouwbedrijven een onzekere toekomst tegemoet. De stad vraagt aan de Vlaamse regering om te bekijken op welke manier de ontwikkelruimte voor landbouwers kan gegarandeerd blijven en om landbouwers meer keuzemogelijkheden te geven om hun stikstofemissies te reduceren.

Bovendien wordt meer dan een derde van de landbouwoppervlakte in Zottegem ingenomen door grasland, wat klimaat en erosie in principe ten goede komt. De emissiereductiedoelstellingen en de daarmee gepaard gaande afname van de veestapel kan echter tot gevolg hebben dat grasland gescheurd wordt, wat dan weer een negatieve impact zou hebben op de erosieproblematiek in de regio.

Enerzijds zijn we er als stadsbestuur van overtuigd dat de stikstofuitdaging door onze Vlaamse regering moet aangepakt worden. Het stikstofakkoord kan fungeren als sleutel tot een duurzame toekomst voor onze (jonge) landbouwers door een goed evenwicht te realiseren tussen ons leefmilieu, onze gezondheid en hun landbouwactiviteiten. Anderzijds stellen we vast dat de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden voor enkele Zottegemse landbouwbedrijven hierdoor onzeker lijken. Daarom vragen we de Vlaamse regering om deze landbouwers meer keuzemogelijkheid en ontwikkelingsruimte te bieden. Ook moet er nagedacht worden hoe we onze eigen Vlaamse producten nog meer in de markt kunnen zetten. Familiale landbouw zal altijd deel uitmaken van ons cultuur-historisch landschap en onze lokale samenleving. Het is van belang dat landbouw hand in hand gaat met de waardevolle natuur die het landschap in ons Zottegem, in hartje Vlaamse Ardennen, zo uniek maakt.