Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stad Zottegem verklaart intentie om activiteiten DCO stop te zetten

14 dec 2022

Stad Zottegem verklaart intentie om activiteiten DCO stop te zetten


Omwille van de moeilijke budgettaire omstandigheden, ziet Stad Zottegem zich jammer genoeg genoodzaakt maatregelen te nemen op vlak van de verlieslatende Dienstenchequeonderneming (DCO). Daarom verklaart het stadsbestuur de intentie om de activiteiten van de DCO te beëindigen tegen 1 juli 2023. Alle poetshulpen die nog in dienst zijn bij de DCO, kunnen aan de slag blijven bij Stad of OCMW Zottegem.

De Zottegemse dienstenchequeonderneming is al jaren verlieslatend. Hoewel we het verlies van de DCO tijdens deze legislatuur al konden terugdringen van meer dan € 300.000 per jaar naar € 150.000 per jaar, vinden we het niet meer verantwoord dat de belastingbetaler dit moet bijpassen. Daarom is het onze intentie de activiteiten van de DCO te beëindigen. Uiterst belangrijk om te onderstrepen is dat niemand van de poetshulpen haar job verliest. Alle personeelsleden kunnen aan de slag blijven bij Stad of OCMW Zottegem. Hoewel we begrijpen dat dit een andere invulling is van de job die ze al jarenlang gewoon zijn, willen we op deze manier voor werkzekerheid voor het personeel zorgen.

Met deze intentieverklaring activeert het bestuur de formele procedure voor de stopzetting van de activiteiten van de DCO. De komende weken en maanden worden de vakbonden en alle andere betrokken partijen geconsulteerd.


Kerntakendebat

De moeilijke budgettaire omstandigheden dwingen dit stadsbestuur, net als vele andere lokale besturen, om moeilijke keuzes te maken. We hebben dan ook de start gemaakt van het kerntakendebat en nagegaan wat een stadsbestuur moet doen en wat niet tot haar kerntaak behoort. Het uitbaten van een verlieslatende dienstenchequeonderneming is volgens ons geen kerntaak van de lokale overheid. Als bestuur die zijn verantwoordelijkheid opneemt naar de toekomst, kunnen we in de huidige economische context niet meer verantwoorden aan de Zottegemse belastingbetaler waarom hij of zij moet bijbetalen voor een poetshulp bij privépersonen.

De klanten van de dienstencheque-onderneming werden allemaal verwittigd en werden op de hoogte gebracht van deze intentie.