Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stad Zottegem ondersteunt kandidatuur Vlaamse Ardennen als landschapspark

11 aug 2021

Stad Zottegem ondersteunt kandidatuur Vlaamse Ardennen als landschapspark


Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde in het voorjaar een oproep naar regio’s om zich kandidaat te stellen als landschapspark. De Vlaamse Overheid werkte hiervoor, onder coördinatie van Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM), een beleidskader uit samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Omgeving en Toerisme Vlaanderen.

Geïnteresseerde regio's kunnen tot 15 september 2021 een aanvraagformulier en een conceptnota indienen, waarna een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland deze beoordelen. Enkel de gebiedscoalities die in een conceptnota voldoende kwaliteit tonen, kunnen instappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan. De kandidaten ontvangen hiervoor ook een subsidie van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door de jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als landschapspark.

Stad Zottegem besliste om de kandidatuur van de Vlaamse Ardennen te steunen. We vinden het belangrijk dat de Vlaamse Ardennen erkend worden als landschapspark. Dit kan een stimulerend instrument zijn dat natuurverenigingen, private landgoedeigenaars en overheden samenbrengt om gezamenlijk aan de slag te gaan met het natuur en het landschap in onze regio.

In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. De erkenning van de Vlaamse Ardennen tot Landschapspark biedt brede kansen om onze regio verder op de kaart te zetten. De Vlaamse Ardennen scoren nu reeds goed op vlak van landschapskwaliteit en verwevenheid van verschillende functies in het gebied. Stad Zottegem geeft nu de machtiging aan het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen om een dossier in te dienen en zich kandidaat te stellen voor de oprichting en de erkenning van een Landschapspark Vlaamse Ardennen. Indien hun kandidatuur wordt weerhouden, zijn we als stad uiteraard bereid om mee te werken aan de opmaak van het masterplan en te participeren aan de projectstructuur.