Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stad Zottegem maakt werk van energiezuinige openbare verlichting

15 mrt 2021

Stad Zottegem maakt werk van energiezuinige openbare verlichting


Sinds het masterplan openbare verlichting werd goedgekeurd, zet Stad Zottegem continue stappen om dit plan tot uitvoering te brengen en worden er serieuze investeringen gedaan om de oude armaturen te vervangen door energiezuinige LED-armaturen.
 
Openbare verlichting is de verlichting die gelegen is boven, onder, op of langs wegen, paden, pleinen, bruggen, tunnels en waterlopen, waarbij deze onder het beheer van een stad of gemeente vallen. Alle verlichtingsinstallaties, eigendom van een gemeente of stad en aangesloten op het elektriciteitsnet van de distributienetbeheer (FLUVIUS), worden beschouwd als gemeentelijke openbare verlichting.

Het juiste licht op de juiste plaats

De spelregels om dit mogelijk te maken werden verankerd in het masterplan openbare verlichting dat in 2018 door de Zottegemse gemeenteraad werd goedgekeurd. In dit plan werden keuzes gemaakt rond rationeel energiegebruik, sociale veiligheid, lichthinder, onderhoud of technische en esthetische overwegingen. Elke stad of gemeente is verantwoordelijk voor de openbare verlichting op haar grondgebied en er moet steeds getracht worden een evenwicht te zoeken tussen kosten, leefbaarheid en milieu. Verschillende parameters hebben hierop een invloed: verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid.

Het stadsbestuur ging niet over één nacht ijs. Voor elke straat werd een aangepast verlichtingstype gekozen want in een schoolomgeving of aan een parking is er bijvoorbeeld een heel andere nood aan verlichting dan op een landelijke weg. Er werd ook gekozen voor één brandregime, wat wil zeggen dat de openbare verlichting van 23 uur tot 6 uur gedimd wordt. Daarnaast besliste het stadsbestuur om nergens de verlichting te doven en om geen verlichtingspalen te verwijderen. Hoewel veel steden dit doen, en het weliswaar een aanzienlijke besparing zou opleveren, werd bewust gekozen dit niet te doen omdat gevreesd wordt dat dan de verkeersveiligheid en de veiligheid in het algemeen in het gedrang komt. Een aantal steden en gemeenten zijn trouwens om die reden al teruggekomen op hun beslissing om de lichten ’s nachts te doven.

Investeren in energiezuinige LED-verlichting

Sinds de goedkeuring van het masterplan, vond reeds een heuse ‘verledding’ van de Zottegemse openbare verlichting plaats. In 2020 werden 484 armaturen vervangen door LED-armaturen, wat in totaal een aanzienlijke besparing opleverde van meer dan 34.000 euro én een daling van de CO2 uitstoot met maar liefst 44,52 ton!

Ook in 2021 staat er heel wat op de planning. Recentelijk keurde het stadsbestuur verschillende dossiers goed voor het vervangen van nog eens 597 armaturen, voor een totale investering van bijna 300.000 euro. Ook dit jaar zal er dus ook een forse daling zijn van de CO2 uitstoot zijn, namelijk 33,4 ton. En ook de energiefactuur van Stad Zottegem neemt met een besparing van meer dan 25.000 euro een forse duik.