Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stad Zottegem licht besparingsmaatregelen toe

16 dec 2022

Stad Zottegem licht besparingsmaatregelen toe


De inflatie, hoge energiekosten en stijgende bouwprijzen hebben een ongeziene impact op de financiën van lokale besturen. Ook Stad Zottegem kondigde vorige maand al aan dat het meerjarenplan noodgedwongen aangepast moest worden. De besparingsoefening is intussen afgerond: op de gemeenteraad van 19 december worden de concrete maatregelen toegelicht.

Het is al enige tijd duidelijk dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, willen we de financiën van onze stad gezond houden. De aanpassing van het meerjarenplan was een moeilijke oefening, waarbij er zware knopen moesten worden doorgehakt. We hebben hiervoor zoveel mogelijk gekeken naar de interne werking. Helaas hebben we ook extern enkele maatregelen moeten nemen, hoewel we die tot het hoogstnoodzakelijke hebben beperkt.

De plannen die nu op tafel liggen zorgen ervoor dat de budgettaire balans opnieuw positief is en dat we een positieve autofinancieringsmarge kunnen voorleggen. We zijn hiervoor niet over één nacht ijs gegaan en trekken met gefundeerde en onderbouwde maatregelen naar de gemeenteraad.


Intentie tot stopzetting activiteiten DCO

Eerder maakte Stad Zottegem haar intentie bekend om de activiteiten van de Dienstenchequeonderneming (DCO) stop te zetten vanaf juli 2023. De DCO was al jaren verlieslatend en het stadsbestuur vond het niet meer verantwoord dat de Zottegemse belastingbetaler dat verlies moest bijpassen. Alle poetshulpen van de DCO hebben de kans om de overstap te maken naar Stad, OCMW of AGB Zottegem, waar ze de openstaande vacatures invullen.


Aangepaste parkeer- en zwemtarieven

Het stadsbestuur legt op 19 december ook aangepaste parkeer- en zwemtarieven voor aan de gemeenteraad. Vanaf 16 januari 2023 stijgen de parkeertarieven en -retributie. Wie in de centrumstraten parkeert zal vanaf dan 1 EUR betalen om een uur te parkeren. Wie ervoor kiest om geen parkeergeld te betalen, kan een retributie krijgen. Deze bedraagt 20 EUR. In de ondergrondse parking betaal je 0,70 EUR voor een uur. De stijging van de tarieven was al voorzien in 2021, maar werd uitgesteld omwille van de coronapandemie. Door de huidige economische situatie dringt de lichte stijging zich nu wel op.

Op vlak van sportinfrastructuur worden geen prijsstijgingen doorgevoerd in 2023, met uitzondering van de tarieven voor zwembadbezoekers. De energiecrisis is immers het meest voelbaar in het Stedelijk Zwembad Bevegemse Vijvers. De tarieven voor individuele zwembeurten stijgen met 0,5 EUR. Een los ticket kost een Zottegemnaar dan 3,5 EUR, tegenover 4,5 EUR voor een niet-Zottegemnaar. Bij een beurtenkaart bedraagt de prijs per beurt respectievelijk 3 EUR en 4 EUR. De tarieven voor een jaarabonnement – respectievelijk 250 EUR en 350 EUR – blijven ongewijzigd, alsook de prijzen voor de watersportclubs en het schoolzwemmen.


Interne werking en investeringen

De interne werking van de stadsdiensten werd grondig onder de loep genomen, met als doel te besparen zonder in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening. Er zijn geen naakte ontslagen, maar een aantal oorspronkelijke voorziene nieuwe functies worden uitgesteld. De noodzakelijke extra aanwervingen voor zorgpersoneel in het WZC Egmont blijven wel behouden. Wanneer een medewerker vrijwillig de organisatie verlaat of op pensioen gaat zal kritisch bekeken worden of vervanging noodzakelijk is.

Het budget voor de werkingskosten van de verschillende diensten werd waar mogelijk met gemiddeld 10% verminderd. Op een correcte naleving van de budgetten wordt vanzelfsprekend ook in 2023 streng toegezien. Daarnaast worden meerdere grote investeringsprojecten uitgesteld en gespreid over een langere periode dan initieel voorzien.


Energiebesparende maatregelen

Er wordt ingezet op extra energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van het patrimonium. Zowel voor de renovatie van het Egmontkasteel als voor de renovatie van het Sociaal Huis worden extra middelen uitgetrokken voor energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld dakisolatie, warmtepompen … Verder wordt er werk gemaakt van nieuwe energiezuinige verlichting in openbare gebouwen zoals onder meer CC Zoetegem om zo het energieverbruik in die gebouwen te doen dalen. Bijkomende energiebesparende maatregelen worden verder uitgewerkt bij de opmaak van een energetisch vastgoedplan.


Herinrichting Heldenlaan

Wegens de budgettaire situatie is de keuze gemaakt om dit belangrijk project door te schuiven naar de volgende legislatuur. Om van de nood een deugd te maken, krijgen de verschillende betrokken adviesraden intussen de kans hun licht hierover te laten schijnen. Zij zouden het initiatief kunnen nemen om samen te werken en concrete voorstellen uit te werken op basis waarvan het volgend stadsbestuur keuzes kan maken. Op die manier vergroot het draagvlak voor de herinrichting van de Heldenlaan.