Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stad Zottegem breidt Finse looppiste uit langs twee hectare nieuwe bebossing

8 jun 2021

Stad Zottegem breidt Finse looppiste uit langs twee hectare nieuwe bebossing


Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen maakt plannen voor een duurzame ecologische inrichting van de restgronden aan de provinciale school Richtpunt in Zottegem. Twee derden van het drie hectare grote terrein wordt bebost. De deputatie ging daarmee principieel akkoord in zitting van 27 mei 2021. In samenwerking met de Stad Zottegem wordt ook de Finse looppiste aan de Bevegemse Vijvers uitgebreid met een nieuwe lus. Een deel van de gronden wordt niet bebost, maar behouden als zichtas op de torenspits van de Heilig Hartkerk aan de andere kant van de scholencampus.

De projectzone waar het nieuwe bos komt, is het restant van een kleinschalig landbouwgebied bestaande uit open graslanden nabij de stedelijke kern van Zottegem. Het gebied wordt doorsneden met uitgegroeide lijnvormige houtkanten met doorgeschoten haagbeuk en gewone esdoorn en enkele bomenrijen van wilg en populier. Het nieuwe bos sluit aan op het park- en kasteeldomein Breivelde aan de andere kant van Vogelzang.
 
 
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen stelt de restgronden van Richtpunt Zottegem graag ter beschikking voor dit bebossingsproject. In Oost-Vlaanderen willen ze klimaatneutraal zijn tegen 2040. Meer bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een bosarme regio met een bebossingsgraad van slechts 5,5%; het Vlaams gemiddelde is 11 %. Het bebossen van restgronden past perfect in het streven om de bosindex te verhogen en de klimaatambities waar te maken. De weiden aan Richtpunt Zottegem, ruim 3 ha, zijn niet nuttig voor de school en zijn ideaal om te bebossen. Wel wordt 1 ha behouden voor eventuele uitbreiding van Richtpunt Zottegem.

In de plannen voor het nieuwe bos wordt niet alleen ruimte voorzien voor de uitbreiding van de Finse looppiste. Een deel van de gronden wordt niet bebost, maar wordt behouden als zichtas op de torenspits van de Heilig Hartkerk aan de andere kant van de scholencampus. Ter hoogte van de open zichtas komt er op de hoek van de Warande en Vogelzang bijkomende recreatieve infrastructuur met een infobord, een picknickbank en een fietsenstalling. Met de integratie van de oude landschapsrelicten in het nieuwe bebossingsproject wordt ingezet op de maximale beleving van het landschap door wandelaars en joggers. Zo zal bijvoorbeeld de rij knotwilgen behouden blijven en de zuidrand van het nieuwe bos vormen.
 
Net zoals de Provincie Oost-Vlaanderen heeft ook de Stad Zottegem ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het Zottegems klimaatplan is daarbij de leidraad. De aanplant van extra bomen is één van de acties die daar uitvoering aan geeft. Bomen dragen bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming, zorgen voor zuivere lucht en bieden bescherming tegen hitte en geluidshinder. Bovendien ondertekende Zottegem het bomencharter, en zijn we de uitdaging aangegaan om tijdens deze legislatuur 26.000 extra bomen aan te planten, één voor elke Zottegemnaar. Mede dankzij dit initiatief halen we dit objectief reeds dit jaar. We gaan dat ook voor een verdubbeling van die doelstelling.

Vanuit het Zottegemse stadsbestuur werd al langer op zoek gegaan naar een uitbreiding van de bestaande Finse piste: deze is vandaag slechts 500 meter lang en daarmee ook vrij eentonig. Dankzij de constructieve samenwerking met de provincie zal de Stad Zottegem instaan voor de aanleg van een nieuwe lus die aansluiting vindt op de bestaande Finse piste. Hierdoor kunnen we de omloop verdubbelen tot 1 kilometer, en dit midden in het groen van het nieuwe Vogelzangbos!

Het conceptplan van het bebossingsproject wordt door de Provincie nu verder uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan, in overleg met de Stad Zottegem. Als naam voor het nieuwe bos, suggereerde het provinciebestuur alvast het Vogelzangbos.
 
20210806 - Bebossing en Finse piste_kaart