Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stad Zottegem blijft investeren in energiezuinige openbare verlichting

15 feb 2022

Stad Zottegem blijft investeren in energiezuinige openbare verlichting


Stad Zottegem zet ook in 2022 stappen om het masterplan openbare verlichting tot uitvoering te brengen. In dit masterplan is bepaald welke soort verlichting in welke straat gebruikt wordt, en hoe sterk en tussen welke uren de verlichting zal branden. Sinds de goedkeuring van het plan in 2018 zijn al heel wat klassieke armaturen vervangen door LED-armaturen. Ook dit jaar zet het stadsbestuur het vervangen van de openbare verlichting door een energiezuinig alternatief verder. 

Sinds 2018 vond reeds een heuse ‘verledding’ van de Zottegemse openbare verlichting plaats. In 2020 en 2021 werden meer dan 1.000 oude armaturen vervangen door LED-armaturen. Dit jaar worden er maar liefst 783 nieuwe geplaatst in meer dan 60 straten in Zottegem. Eind 2022 zal er in totaal voor meer dan 1.000.000 euro geïnvesteerd zijn in energiezuinige LED-armaturen van onze openbare verlichting. Dit zorgt niet alleen voor een forse daling van de CO²-uitstoot maar ook voor onze energiefactuur is dit, ondanks de stijgende prijzen, een goeie zaak.

Op advies van de administratie keurde het stadsbestuur ook het voorstel goed om armaturen die vlak aan een bos grenzen zodanig aan te passen dat het licht zo weinig mogelijk rechtstreeks in het aangrenzende bos schijnt. Het gaat onder andere over armaturen in enkele kleinere landelijke wegen in Velzeke (Velzekestraat), Erwetegem (Steenbergen, De Vlamme) en Sint-Maria-Oudenhove (Vossenholstraat). 

In het masterplan openbare verlichting werden keuzes gemaakt rond rationeel energiegebruik, sociale veiligheid, lichthinder, onderhoud of technische en esthetische overwegingen. Elke stad of gemeente is verantwoordelijk voor de openbare verlichting op haar grondgebied en er moet steeds getracht worden een evenwicht te zoeken tussen kosten, leefbaarheid en milieu. Verschillende parameters hebben hierop een invloed: verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid. 

Het volledige masterplan en een overzicht van de openbare verlichting in Zottegem kan je nalezen op www.zottegem.be/masterplan-openbare-verlichting. Wil je weten wanneer jouw straat aan de beurt is? Op dezelfde link vind je een lijst met alle straten waar in 2022 overgeschakeld wordt op LED-verlichting.