Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Stad verleent omgevingsvergunning aan McDonalds

16 nov 2023

Stad verleent omgevingsvergunning aan McDonalds


Het stadsbestuur van Zottegem verleent een omgevingsvergunningsaanvraag aan McDonalds. De fastfoodgigant wil een filiaal openen op het kruispunt van de N42 met de Veldweg, op de site van Carwash Sirocco. Aan de omgevingsvergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden waaraan McDonalds moet voldoen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van buurtbewoners.

Na eerdere positieve externe adviezen van onder meer de Afdeling Wegen en Verkeer en de Brandweer, levert het Zottegemse stadsbestuur een omgevingsvergunning af aan McDonalds voor de bouw van een filiaal met drive-in aan de N42. Daarbij werd niet over een nacht ijs gegaan. Na de eerdere externe adviezen en het openbaar onderzoek, werden de plannen getoetst aan de ruimtelijke ordening. De nieuwbouw en de inplanting ervan, op meer dan dertig meter van de dichtstbij gelegen woningen, vormen geen probleem in de huidige aanblik, en de locatie langs de N42 is geschikt voor de inplanting van een McDonalds-filiaal. De mobiliteitsstudie wees uit dat we geen substantiële verkeersproblemen hoeven te verwachten. Samengevat brengt het huidige ontwerp de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang, waardoor we vandaag de omgevingsvergunning kunnen afleveren.


Impact beperkt tot minimum

In de plannen van McDonalds zit een vrijstaande nieuwbouw van een verdieping hoog waarin het restaurant en de drive-in worden ondergebracht. Op het domein worden ook interne circulatiewegen aangelegd, parkeerstroken, een akoestische wand, fietsenstallingen, een afzonderlijk sorteerlokaal, een door hagen afgeschermd terras, een beplante wadi en een groenbuffer voor de omliggende woningen.

Om de impact op de omgeving tot een minimum te beperken, voorziet McDonalds zelf enkele ingrepen. Zo wordt er een ozonfilter geplaatst die 95% van de geuruitstoot elimineert, en wordt afval in een afzonderlijk en afgesloten lokaal gesorteerd en regelmatig opgehaald. Om geluidshinder te elimineren, werkt de fastfoodketen met nieuwe technische installaties die voorzien zijn van geluiddempende ventilatoren. Daarnaast worden akoestische wanden en groenbuffers voorzien.

We begrijpen dat dit een ingrijpende verandering is voor de buurt. Daarom hebben we, bovenop de ingrepen van McDonalds zelf, enkele voorwaarden verbonden aan de omgevingsvergunning. Zo worden de openingsuren op weekdagen en in het weekend beperkt tot 23 uur. De akoestische wand tussen McDonalds en de directe buren aan de Veldweg moet voorzien worden van een groenhaag én de wand mag niet hoger zijn dan 2,25 meter om voldoende lichtinval in de aanpalende woningen toe te laten. Daarnaast komt een Green Truck enkele keren per week langs om in één beweging zaken aan te leveren en het gesorteerde afval op te halen. We verplichten McDonalds om dit enkel tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds uit te voeren. Door deze bijkomend bepalingen op te leggen, zorgen we ervoor dat de impact op de buurt minimaal is.