Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Sociaal huis viert 10de verjaardag

19 okt 2022

Sociaal huis viert 10de verjaardag


Sociaal Huis Zottegem bestaat tien jaar. In 2012 ontstond de dienst uit een samenwerking tussen Stad en OCMW. Alle diensten onder één dak was hierbij de kerngedachte. Een toegangspoort naar een open en brede sociale dienstverlening waar elke Zottegemnaar terecht kan met welzijns- en hulpvragen. Speciaal voor het jubileum werd een video gemaakt over de werking.

Tien jaar geleden bleek de vraag naar een centraal aanspreekpunt voor alle sociale zaken zo groot, dat Stad en OCMW de handen in elkaar sloegen en het Sociaal Huis creëerden. Sindsdien staan de maatschappelijk werkers de Zottegmnaar met raad en daad bij. De maatschappelijk werkers vertrekken allemaal vanuit één belangrijk principe: inwoners die binnenstappen, moeten bij het buitenstappen een last van hun schouders voelen vallen. Ze gaan samen met de inwoner op zoek naar de juiste oplossing afhankelijk van hun specifieke situatie.

Het sociaal huis is er voor elke Zottegemnaar, dat is zo vandaag en dat moet zo blijven. Het takenpakket van de maatschappelijk werkers is uitgebreid en beslaat verschillende hulpvragen. Zij zorgen er ook voor dat inwoners doorverwezen worden naar de meer gespecialiseerde hulpverlening bij één van hun partners. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, speelt de samenwerking tussen andere diensten binnen het stadsbestuur een belangrijke rol.

Netwerkevent

Het jubileum werd op donderdag 14 oktober gevierd door een netwerkevent voor medewerkers en partners. De gastspreker Frederik Imbo bracht een boeiende, interactieve presentatie over verbindend communiceren. De spreker wist de aandacht van het publiek vast te houden en leerde het publiek bij hoe verbindend communiceren een meerwaarde betekent op de werkvloer. Een talent dat onze maatschappelijk werkers stuk voor stuk al bezitten, maar waar de gastspreker voor nuttige tips zorgde. Ik wil iedereen van het sociaal huis bedanken voor hun inzet de voorbije tien jaar. Een inzet die vaak op de proef gesteld wordt, maar waar de maatschappelijk werkers altijd op een professionele manier mee omgaan.

De voorbije jaren was het niet eenvoudig voor onze maatschappelijk werkers. We hadden eerst de coronacrisis die een grote druk legde op onze medewerkers. De Oekraïnecrisis en de actuele energiecrisis betekenen ook extra druk voor de maatschappelijk werkers. De stressbestendigheid waarmee zij te werk gaan verdient daardoor grote bewondering. We hopen binnen tien jaar de inwoner nog beter te kunnen helpen op de nieuwe welzijnscampus.

Speciaal voor het jubileum werd een video gemaakt waarin de werking van het sociaal huis en het takenpakket wordt verduidelijkt.