Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Schadecommissie landbouw na extreme regenval

25 jan 2024

Schadecommissie landbouw na extreme regenval


De hevige regenval van het voorbije najaar zorgde bij heel wat landbouwers voor verloren oogst. Daarom besliste Stad Zottegem om een schadecommissie landbouw aan te stellen. Alle Zottegemse land- en tuinbouwbedrijven krijgen binnenkort een brief om hun aanvraag in te dienen.

De extreme regenval tijdens het voorbije najaar heeft een enorme impact op de teelten van land- en tuinbouwbedrijven. Zeker voor landbouwers die aardappelen en wortels telen, was het de voorbije tijd heel moeilijk. Veel landbouwers waren te laat om hun gewassen te rooien. Na de hevige regenval is het ook nog beginnen vriezen, waardoor een groot deel van de oogst kapot vroor en verloren is gegaan.

Vaststellen schade

We beslisten daarom om de schadecommissie bij elkaar te roepen. Alle land- en tuinbouwbedrijven die schade hebben geleden op hun teelten in Zottegem, mogen een aanvraag indienen tot en met 13 februari 2024. Eens de aanvraag in orde is, komt de commissie langs om de schade vast te stellen. Met het proces-verbaal dat wordt opgemaakt, kunnen boeren steunmaatregelen aanwenden.

Alle Zottegemse boeren krijgen eerstdaags een brief in de bus met een aanvraagformulier. De aanvragen voor de schadecommissie mogen via mail verstuurd worden naar milieu@zottegem.be of schriftelijk: Dienst Milieu, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem.

Wintergranen

Ook het zaaien van wintergranen verliep de voorbije maanden niet altijd vlekkeloos. Door de te natte omstandigheden was het voor de landbouwers uitkijken naar enkele dagen zonder regen of enkele dagen met lichte vorst, zodat de bodem berijdbaar was, voor het zaaien van hun granen. Desondanks deze omstandigheden stellen we vast dat de opkomst van granen op bepaalde percelen slechts matig tot gering is. Ook dit kan men vervolgens de komende weken door de schadecommissie laten vast stellen. Ook deze aangifte gebeurt door het bezorgde formulier op te sturen.