Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Rouwen op school: vorming voor leerkrachten

22 nov 2021

Rouwen op school: vorming voor leerkrachten


Iedereen wordt opeen of andere moment in het leven geconfronteerd met verdriet en verlies, ookkinderen. Niet alleen ziekte en overlijdens, maar ook scheidingen, een verhuis,… een kind kan om vele redenen verdriet hebben. Leerkrachten kunnen op datmoment een verschil maken voor de kinderen in hun klas, en spelen eenbelangrijke rol in het leren omgaan met verdriet en verlies. Stad Zottegemorganiseerde daarom een vorming ‘Rouwen op school’ voor de leerkrachtenbasisonderwijs in Zottegem.

De vorming werdgegeven door Katrien De Decker, docent aan het OIDSEE AALST en rouw- enverliesconsulente. Vanuit een verlieservaring in de vriendenkring ontstond het Zottegemsinitiatief Bakero Friends waarin Katrien actief is. De groep stelde vastdat er nood is aan materiaal rond rouwen, onder andere om rouwen bespreekbaarte maken bij en met kinderen. Ze ontwikkelden een rouwkoffer vol met prenten-en kinderboeken, affiches met gedichten, handpoppen, doosje met symbolen,herinneringsboekje en een troostboom. De rouwkoffer kan een hulpmiddel zijn ommet kinderen en jongeren verlieservaringen bespreekbaar te maken. Hoe troost jeeen kind in de klas dat te horen kreeg dat zijn grootvader kanker heeft? Watals een papa of mama sterft? Met de rouwkoffer wil Bakero Friends scholen maarook organisaties, jeugdbewegingen en gezinnen waardevolle ideeën aanreiken hoe metverdriet om te gaan.

De rouwkoffer kanontleend worden in het Huis van het Kind en Bibliotheek Zottegem. De bibontwikkelde voor al deze materialen ook een stand zodat deze apart kunnenuitgeleend worden.

Aanvullend op devorming zorgden de Bakero Friends voor ‘Een tasje vol troost’ voor dedeelnemende scholen. Deze tas bevat een boekenpakket dat in de ganse lagereschool kan gebruikt worden. Op deze manier hebben de scholen een basispakket inhuis rond omgaan met verlieservaringen. Het stadsbestuur schenkt bovendien allebasis- en secundaire scholen het boek ‘Schooltas vol verdriet – leren omgaanmet rouw in de klas’, een naslagwerk over rouwen en een aanzet tot opmaak vaneen draaiboek of stappenplan voor de school.

 (op de foto: links Katrien De Decker, samen met twee leerkrachten die de vorming bijwoonden). 20211122 - Vorming rouwen op school