Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Rioleringswerken in de Wijnhuizestraat afgerond

17 nov 2022

Rioleringswerken in de Wijnhuizestraat afgerond


Een jaar geledenstartte de aannemer met de werken in de Wijnhuizestraat en in een deel van deRodestraat. In beide straten werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.Sinds begin november zijn deze werken afgerond.

Beidestraten werden heringericht. Bij de aanleg van dit gescheiden rioleringsstelselkreeg het wegdek een nieuwe asfaltlaag en werden er voetpaden aangelegd. Metde klimatologische veranderingen in het achterhoofd, werd er bewust gekozen omeen gedeelte van de voetpaden en bermen aan te leggen in grasdallen of zelfshelemaal niet te verharden.

We zijn erons van bewust dat dergelijke infrastructuurwerken op sommige momenten hinderhebben veroorzaakt. Om de betrokken inwoners te bedanken voor het begriptrakteren wij hen op zaterdag 19 november. Hetresultaat mag gezien worden!