Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Publieke inspraak plan-MER Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027

11 aug 2021

Publieke inspraak plan-MER Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027


Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER (plan-milieueffectrapport) voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027. 

Het Belgisch Programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur. Het programma geeft voornamelijk financiële steun aan maatregelen ter bevordering van de professionele zeevisserij en aquacultuur en stelt hierbij volgende prioriteiten: 
een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen
bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten
een duurzame blauwe economie doen groeien  en welvarende kustgemeenschappen creëren
de internationale oceaangovernance versterken en zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-MER opgestart. Je kan van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven. 

De kennisgevingsnota kan geraadpleegd worden:
via de website van Omgeving Vlaanderen.be 
via de website van de initiatiefnemer: Departement Landbouw en Visserij 
via dienst Omgeving van Stad Zottegem (na afspraak) of download onderaan deze pagina

Hoe opmerkingen bezorgen? 
1: Online via een digitaal inspraakformulier op Omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota.
 
2: Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Omgeving
  • Team Mer, Plan-MER 0269 EFMZ
  • Koning Albert II-laan 20 bus 8
  • 1000 Brussel
3: Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be, met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269 EFMZV in de titel