Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Publieke inspraak over het Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van Provincie Oost-Vlaanderen

28 jun 2021

Publieke inspraak over het Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van Provincie Oost-Vlaanderen


De provincie Oost-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.
 
Publieke inspraak van 28 juni tot en met 27 augustus 2021

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.
 
De kennisgevingsnota kan geraadpleegd worden:
  • op het provinciehuis van Oost-Vlaanderen (Woodrow Wilsonplein 2 - 2000 Gent) en via de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  • op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Oost-Vlaanderen
  • of als download onderaan deze pagina.
 
Reacties kunnen tot uiterlijk 27 augustus 2021 ingediend worden, bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be,
 
Of je kan het opsturen met de post naar:
Departement Omgeving Team Mer - Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen (PL0268)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
 
Of ter plekke afgeven aan:
Stad Zottegem - Dienst Omgeving
Gustaaf Schockaertstraat 7
9860 Zottegem