Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Project babbelkous: taalstimulerende activiteiten basisonderwijs

2 mrt 2022

Project babbelkous: taalstimulerende activiteiten basisonderwijs


Het stadsbestuur van Zottegem lanceert een proefproject rond taalstimulerende activiteiten in het basisonderwijs. Met een reeks activiteiten die doorgaan op school na de lesuren, willen ze kinderen die daar nood aan hebben, helpen de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. Vier basisscholen stapten mee in het project en gaan aan de slag met het spelenderwijs aanleren van taal.

Als stadsbestuur willen we schoolteams ondersteunen bij de taalstimulering van kinderen in het basisonderwijs. Dit is een actie in het meerjarenplan van de stad. We werkten een project uit dat leerkrachten de tools en kinderen de mogelijkheid biedt om extra lessen Nederlands te krijgen. Na nauw overleg met de basisscholen, en na bespreking met het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KUL, ontwikkelde het Huis van het Kind Zottegem het proefproject Babbelkous.

Het project Babbelkous is een reeks van taalstimulerende activiteiten die op school doorgaat, na schooltijd. Aangezien deze activiteiten plaatsvinden buiten de schooluren, is de insteek in eerste instantie het spelenderwijs aanleren van taal. Dankzij het project Babbelkous krijgen kinderen een extra boost in de Nederlandse taal. Zo kunnen ze beter meevolgen op school. Het verbetert ook hun deelname aan de maatschappij in het algemeen.

Er stapten vier Zottegemse basisscholen mee in het proefproject: Klavertje Vier in Oombergen (een afdeling van vrije basisschool Grotenberge), de vrije basisschool Velzeke, de afdeling Trapstraat van het Sint-Barbaracollege, en de Bernadetteschool voor buitengewoon basisonderwijs. De leerkrachten volgden een opleiding ‘Over taalleren’ bij het Centrum voor Taal en Onderwijs. Daarnaast stelden we een basispakket naslagwerken en didactische materialen samen en schonken dit aan de scholen zodat ze aan de slag kunnen. Het stadsbestuur betaalt ook een extra lesopdracht gedurende twee maanden waarbinnen de leerkrachten het project Babbelkous kunnen voorbereiden en uitvoeren.

Na het proefproject zal het project Babbelkous geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden. Daarna kunnen andere scholen opnieuw instappen in het project. We willen de scholen die deelnemen en de leerkrachten die zich engageren voor deze extra inspanning, uitermate danken. De inspanningen die zij doen zijn bijzonder belangrijk.