Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Proefopstelling op de Meire

17 jan 2023

Proefopstelling op de Meire


Vanaf maandag 30 januari geldt op de Meire een proefopstelling waarbij het beurtelings parkeren wordt opgeheven en een snelheidsbeperking van 30 km/uur wordt ingevoerd. Daarmee wil de stad een oplossing bieden voor de onveilige verkeerssituatie in deze straat.

Naar aanleiding van een aantal ongevallen en vragen van buurtbewoners om de onveilige situatie op de Meire aan te pakken, ging het stadsbestuur in overleg met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer, de bevoegde wegbeheerder. In samenspraak met hen beslisten we om een proefopstelling uit te werken. Door het smalle wegprofiel, de hoge parkeerbehoefte en de passage van busverkeer in twee richtingen zijn de mogelijkheden jammer genoeg beperkt.

Gezien een te hoge snelheid vaak aan de basis lag van de ongevallen die het voorbije jaar op de Meire gebeurd zijn, focussen we op snelheidsverlaging. Zo beslisten we om tijdens de proefopstelling het beurtelings parkeren op te heffen. In de plaats voorzien we drie geschrankte parkeerstroken waardoor er asverschuivingen worden gecreëerd. Dit werkt snelheidsverlagend. Daarbovenop voeren we ook een snelheidsbeperking van 30 km/uur in tot aan het Meileveld.

Het stadsbestuur hoopt op ieders medewerking en begrip tijdens de proefopstelling.

Praktisch

De proefopstelling start op maandag 30 januari en zal na enkele maanden geëvalueerd worden. Omdat het een proefopstelling is, zullen de parkeerstroken nog niet afgebakend worden met markeringen of fysieke obstakels, maar zal er enkel gewerkt worden met signalisatie. De technische dienst zal de komende dagen ter voorbereiding reeds een aantal aanpassingen doen aan de signalisatie.