Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Proefopstelling met éénrichtingsverkeer in Grotstraat en Parkstraat

19 okt 2022

Proefopstelling met éénrichtingsverkeer in Grotstraat en Parkstraat


Om de schoolomgeving in Grotenberge veiliger te maken, start er vanaf maandag 31 oktober een proefopstelling waarbij eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Grotstraat en de Parkstraat. In de Grotenbergestraat en de Gentse Steenweg blijft tweerichtingsverkeer van toepassing.

De verkeerssituatie in de schoolomgeving van Grotenberge, die vooral problemen oplevert op de begin- en einduren van de school, wordt aangepakt met een tijdelijke proefopstelling. In de Grotstraat en Parkstraat rijdt regulier doorgaand verkeer de komende maanden slechts in één richting. In de Grotstraat wordt een uitzondering gemaakt voor lijnbussen en fietsers, in de Parkstraat voor fietsers en bromfietsers klasse A. Zij mogen wel nog steeds in beide richtingen rijden.

De verkeerssituatie in de schoolomgeving van Grotenberge is al jarenlang problematisch. De verkeersveiligheid en -leefbaarheid zijn er onvoldoende doordat er fout geparkeerd wordt, er te snel gereden wordt, er files zijn bij de begin- en einduren van de school, er op de stoep gereden wordt etc. Om de omgeving veiliger te maken geldt daarom vanaf 31 oktober 2022 een proefopstelling waarbij eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Parkstraat en de Grotstraat. In de Grotenbergestraat en op de Gentse Steenweg blijft tweerichtingsverkeer van toepassing.

Het eenrichtingsverkeer in de Grotstraat loopt richting Gentse Steenweg. Er is een uitzondering voor lijnbussen en fietsers. Zij mogen in tegengestelde richting rijden op een zogenaamde bijzonder overrijdbare bedding, die enkel en alleen door hen gebruikt mag worden. Het eenrichtingsverkeer in de Parkstraat loopt richting Grotstraat. Er is een uitzondering voor fietsers en bromfietsers klasse A. Zij mogen in tegengestelde richting rijden.

Het stadsbestuur hoopt op ieders medewerking en begrip om een verkeersveiligere omgeving te creëren.

Praktisch

De proefopstelling start op maandag 31 oktober en wordt na enkele maanden geëvalueerd. De technische dienst brengt de komende weken al enkele wegmarkeringen en verkeersborden aan ter voorbereiding van de nieuwe verkeerssituatie.

schematische-voorstelling-proefopstelling-2jKuj1