Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Parkeren in 2023

21 dec 2022

Parkeren in 2023


Eerder dit jaar besliste Stad Zottegem om het parkeerbeleid in 2022 en 2023 gefaseerd te wijzigen. Alle acties uit het nieuwe parkeerplan worden stelselmatig ingevoerd. Vanaf 1 maart 2023 maakt de NMBS de stationsparking op de Broeder Mareslaan volledig betalend. Om te vermijden dat pendelaars als gevolg daarvan hun toevlucht nemen tot Bevegem, voert de stad daar vanaf 1 maart 2023 een blauwe zone in. Vanaf 16 januari 2023 worden er ook nieuwe parkeertarieven gehanteerd in de centrumstraten en de ondergrondse parking.

Het parkeerplan, dat eerder dit jaar werd voorgesteld, komt tegemoet aan de parkeernoden van zowel bewoners, pendelaars, bezoekers als shoppers en het vermindert het zoekverkeer in het centrum. De wijzigingen verlopen in vijf fases:

  1. Extra pendelparking in Deinsbekestraat
  2. Tweede bewonerskaart
  3. Uitbreiding betalende zone tussen Heldenlaan en de sporen
  4. Aanpassing parking Nijverheidsstraat
  5. Invoeren blauwe zone in Bevegem

Vanaf 1 maart 2023 wordt de vijfde en laatste fase van het nieuwe parkeerplan uitgerold. De NMBS maakt vanaf dan de stationsparking in de Broeder Mareslaan volledig betalend. De stad anticipeerde hier reeds op door halverwege 2022 een deel van de nieuwe parking aan het OCMW volledig gratis te maken in plaats van blauwe zone waardoor ook pendelaars gebruik kunnen maken van deze parking. Nu de parking definitief betalend wordt, zal de stad vanaf 1 maart ook nog een blauwe zone invoeren in Bevegem. Dit betekent dat men in de straten van Bevegem maximum twee uur kan parkeren met de Europese blauwe schijf. Bewoners kunnen tot twee bewonerskaarten aanvragen en daarmee onbeperkt parkeren in Bevegem. De kaart kan aangevraagd worden bij de parkeerwinkel Streeteo.

Nieuwe parkeertarieven in het centrum

Vanaf 16 januari 2023 zullen ook de parkeertarieven en -retributie stijgen. Wie in de centrumstraten parkeert zal vanaf dan 1 EUR betalen om een uur te parkeren. Wie ervoor kiest om geen parkeergeld te betalen, kan een retributie krijgen. Deze bedraagt 20 EUR. In de ondergrondse parking betaal je 0,70 EUR voor een uur. Je kan dus nog steeds goedkoper parkeren in de ondergrondse parking.

In het financieel plan was een stijging van de tarieven reeds voorzien voor begin 2021, maar gezien de coronapandemie hebben we beslist om dit uit te stellen. Door de huidige economische situatie dringt de lichte stijging zich nu wel op. Voor langdurig parkeren ben je trouwens het best af in de ondergrondse parking. Daarnaast kan er ook nog steeds gratis geparkeerd worden op parking Meersstraat en parking Muze, beiden op wandelafstand van het centrum.

Virtuele bewonerskaarten

Tot slot werkt de parkeerfirma vanaf 16 januari 2023 met virtuele bewonerskaarten. Dat betekent dat wie reeds over een bewonerskaart beschikt, deze niet meer verplicht moet voorleggen aan de voorruit. De nummerplaat wordt opgenomen in het digitaal systeem van de parkeerfirma. Wie een nieuwe bewonerskaart aanvraagt, zal geen fysieke kaart meer meekrijgen, enkel een bewijs van aankoop. Deze omschakeling zorgt ervoor dat wiens bewonerskaart niet zichtbaar aan de voorruit ligt maar wel een kaart in het bezit heeft, geen retributie krijgt.

Alle info over het nieuwe parkeerbeleid is beschikbaar op www.zottegem.be/parkeren.

Voor meer informatie en vragen kunnen inwoners terecht bij de dienst mobiliteit: mobiliteit@zottegem.be.