Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Organisatie Zottegemse begraafplaatsen geoptimaliseerd

30 okt 2023

Organisatie Zottegemse begraafplaatsen geoptimaliseerd


Naar jaarlijkse gewoonte trekken heel wat Zottegemnaren de komende dagen naar het graf van hun dierbaren. Stad Zottegem nam de afgelopen maanden verschillende maatregelen om de organisatie op de stedelijke begraafplaatsen te verbeteren. 

Op Allerheiligen en Allerzielen worden overleden familieleden en vrienden in alle warmte herdacht. Aan de stedelijke begraafplaatsen is het vanaf deze week al heel druk. Daarom werden enkele maatregelen genomen. Eerst en vooral nemen we zoals elk jaar een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals eenrichtingsverkeer in bepaalde straten aan de begraafplaatsen. De buurtbewoners werden hiervan op de hoogte gebracht met een brief. Dit jaar werd ook het overlijdensregister in het portaal van Knutsegem volledig bijgewerkt en vernieuwd. Alle graven staan in dit nieuw register gerangschikt volgens het jaar van overlijden en werden dan in alfabetische volgorde geordend. Alle overlijdens tot oktober 2023 werden opgenomen in het register. Daar is heel wat opzoekings- en inputwerk aan te pas gekomen. Stel je vast dat er toch een vergetelheid is ingeslopen? Contacteer dan de dienst begraafplaatsen om dit recht te zetten, je doet dit via begraafplaatsen@zottegem.be. Wie op 1 november graag op een bijzondere manier zijn geliefden eert, is welkom tijdens de vierde editie van Reveil door Davidsfonds Zottegem. Op de begraafplaats van Strijpen kom je zo terecht in een warme gloed vol prachtige, ingetogen muziek en poëzie.

Ik wil afsluiten met een bijzonder woord van dank voor alle collega’s werkzaam op de begraafplaatsen. Zij zetten zich dagdagelijks met hart en ziel in zodat de begraafplaatsen er niet enkel met Allerheiligen, maar het volledige jaar door netjes bijliggen. Een bedankje is een kleine moeite voor het harde, arbeidsintensieve werk dat zij leveren.


Verkeersmaatregelen

Eenrichtingsverkeer

Datum: Dinsdag 31 oktober vanaf 9 uur tot en met woensdag 1 november om 18 uur

Locaties: Kluisstraat (stedelijke begraafplaats Knutsegem) en Groenstraat (oude begraafplaats centrum)