Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen

30 aug 2021

Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen


Het juridische statuut van de onbevaarbare waterlopen wordt nu nog vastgelegd door oude analoge atlassen. Die worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je jouw mening geven over de ontwerpversie van deze digitale atlas. 

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Het uitvoeringsbesluit regelt:
  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas.
 
Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek. Wil je de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren? Surf dan naar www.integraalwaterbeleid.be

Hoe een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 28 februari 2022 via het digitale inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be. Het gaat om een eenvoudig formulier waarin je 
  • opmerkingen kan formuleren, 
  • de waterloop of gracht waarop jouw opmerking betrekking heeft, kan aanduiden op kaart
  • foto’s en bijlagen kan inladen.
Je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem.

Wat gebeurt er met jouw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden. 

Na het openbaar onderzoek zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in overleg met de betrokken waterloopbeheerders de opmerkingen verwerken. De minister van Omgeving zal de aangepaste digitale atlas vervolgens definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude analoge atlassen. De definitieve digitale atlas zal te raadplegen zijn op www.geopunt.be.

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit openbaar onderzoek, dan kan je contact opnemen via digitale-atlas@vmm.be.