Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Ontwerpers nemen bewoners op sleeptouw in Zottegem

9 feb 2023

Ontwerpers nemen bewoners op sleeptouw in Zottegem


Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Zottegem en FARYS plannen in de komende jaren de heraanleg van de Langestraat (N454) en de Tweekerkenstraat (N454) in Zottegem. Alvorens aan de tekentafel te gaan, nemen de ontwerpers de bewoners mee op wandel door hun straten om samen knelpunten en kansen te bespreken. De wandelingen vinden plaats op 11 februari. Daarnaast hebben inwoners ook de mogelijkheid om hun suggesties door te geven via het online participatieplatform van Stad Zottegem. De feedback van de bewoners wordt verwerkt in de plannen voor de heraanleg, die in de loop van 2025 bekend gemaakt worden. De eerste schop in de grond is voorzien in 2027.

Naar een veilige en aangenamere gewestweg
De Langestraat en de Tweekerkenstraat zijn gewestwegen met een verouderde inrichting: een wegdek uit oude betonplaten, beperkte en onveilige fiets- en voetpaden en geen groen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze wegen veiliger en aangenamer maken: een nieuw stiller wegdek, meer plaats voor zachte weggebruikers en waar mogelijk meer groen. Daarnaast wil rioolbeheerder FARYS van de gelegenheid gebruik maken om de riolering te vernieuwen.
De N454 is een belangrijke verkeersader in Zuid-Oost-Vlaanderen voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. Daarnaast zijn de Tweekerkenstraat en de Langestraat ook echte woonstraten. Beide functies moeten we zien te verenigen in het ontwerp voor de heraanleg, zodat we tot een veilige en leefbare straat voor iedereen komen.

Ontwerpwandelingen
Voor het uittekenen van de plannen betrekken het Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Zottegem nadrukkelijk de bevolking. “We willen meer inzetten op participatie omdat er heel wat terreinkennis aanwezig is bij de bevolking en deze de kwaliteit van het ontwerp ten goede komt. Door bewoners vroeg in het project te betrekken krijgen ze bovendien ook inzicht in het verloop van het ontwerpproces en wat er achter de schermen gebeurt voor we werken uitvoeren”, aldus Kirsten Bal, participatiemanager bij AWV.
Om die terreinkennis te ontginnen zullen ook letterlijk de wandelschoenen aangetrokken worden en gaan de ontwerpers met bewoners en weggebruikers op stap. Op zaterdag 11 februari vinden twee wandelingen plaats om de knelpunten en kansen in de projectzone in kaart te brengen. De wandelingen vinden plaats om 10u en 13u en duren ongeveer twee uur. Inschrijven is verplicht en kan via www.wegenenverkeer.be/zottegem. Daar vind je ook alle praktische details.

Participatieplatform
Wie niet op de wandeling kan zijn of wie na de wandeling graag zijn suggesties en bezorgdheden nog eens doorgeeft kan terecht op het inspraakplatform van Stad Zottegem via de website van de stad www.zottegem.be/denk-mee-langestraat. Daar kan iedereen op kaart aanduiden wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Dit kan nog tot 26 februari.
We roepen de Zottegemnaar op om hun inzichten in de organisatie van de Langestraat en de Tweekerkenstraat met ons te delen. Bewoners van deze straten of mensen die er vaak gebruik van maken zijn in dit project onze ervaringsdeskundigen. Dankzij hun input kunnen Zottegem, Agentschap Wegen en Verkeer en Farys tot een sterker en beter gedragen ontwerp komen.

Hoe gaat het verder?
Met de input uit de wandelingen en het participatieplatform gaan de ontwerpers aan de slag om een eerste plan uit te werken. Dit eerste voorstel moet klaar zijn tegen… Hierover zullen we een nieuwe informatie- en consultatieronde organiseren. Tegen 2025 moeten de plannen finaal zijn. De schop in de grond is voorzien tegen 2027.