Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

12 mei 2022

Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen


Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones, waaronder ook enkele in Zottegem. Op dit moment zijn nog geen drinkwatermaatregelen nodig.

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. De gemiddelde neerslaghoeveelheid van de laatste 90 dagen nadert de recordwaarde van 1993. Toen viel er slechts 4,2 mm neerslag in Ukkel (normaal: 60,8 mm). En op basis van de voorspellingen ziet het er zelfs naar uit dat deze recordwaarde binnenkort overschreden wordt. 

Aanhoudende droogte zorgt al enkele jaren voor enorme schade. In 2020 hadden we een droogteperiode van 28 dagen die de natuur en landbouwers hard trof. Twee jaar later wordt kort op de bal gespeeld en neemt de gouverneur voorzorgsmaatregelen. Het onttrekkingsverbod moet ons voorbereiden op mogelijk langdurige periodes van droogte deze zomer.

Uitbreiding onttrekkingsverbod

De lange periode zonder significante neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan. Het onttrekkingsverbod bepaalt dat er geen water mag opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Voor Zottegem gaat het over de Zwalmbeek die ontspringt in Zwalm maar uitmondt in de Molenbeek in Velzeke. Ook de Plankebeek op grondgebied Erwetegem valt onder het verbod.

Het onttrekkingsverbod geldt vanaf 11 mei en blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het komt bovenop het semipermanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat bepaalt dat er geen water mag onttrokken worden tot en met 31 oktober.

Deze maatregelen van de gouverneur zijn niet van toepassing op het drinkwater. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment geen maatregelen om het verbruik van leidingwater bij Zottegemnaren te beperken. Natuurlijk is het altijd een goeie ingesteldheid om zuinig om te gaan met leidingwater. Zo kunnen we allemaal helpen om een droogteproblematiek zoals in 2020 te vermijden.

Meer informatie