Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Nieuw openbaar vervoersnet De Lijn: aanpak knelpunten

31 jan 2024

Nieuw openbaar vervoersnet De Lijn: aanpak knelpunten


Op 6 januari rolde De Lijn zijn nieuw openbaar vervoersplan uit waarbij heel wat aanpassingen gebeurden aan de buslijnen, routes en haltes. De uitrol van het nieuwe systeem zorgde in heel Vlaanderen voor bezorgdheden, zo ook in Zottegem. De stad zette een constructief overleg met De Lijn op poten om elk probleem afzonderlijk te behandelen.

Het nieuwe openbaar vervoersplan heeft als doel de verplaatsingen duurzamer, betrouwbaarder en flexibeler te maken. Een nobel doel. Maar voor sommige gebruikers betekende dit een aanpassing van hun route of het schrappen van hun vertrouwde haltes. We willen onze inwoners en de gebruikers van het openbaar vervoer in Zottegem niet in de kou laten staan. Daarom belegden we een vergadering met De Lijn om een oplossing te zoeken voor elk probleem dat we als stad ontvangen hebben.

De Lijn verzekerde ons dat alle operationele problemen aangaande aansluitingen, overvolle bussen en vertragingen zo snel mogelijk worden opgelost. Zo bekeken we de mogelijkheid om een extra halte toe te voegen op lijn 811 in de buurt van de Sonseindestraat. Voor de schoolgaande jeugd wordt de uurregeling van bepaalde buslijnen met enkele minuten aangepast om ervoor te zorgen dat scholieren op tijd aankomen en aansluitingen gegarandeerd blijven. Specifiek voor de scholieren van de Sint-Franciscusschool wordt een extra rit op woensdag ingelegd. In de nabije toekomst bekijken we of bepaalde geschrapte haltes opnieuw ingevoerd worden en wordt de capaciteit van de flexbussen verhoogd in functie van de noden.

Een volgende aanpassingsperiode is voorzien na de krokusvakantie. Reizigers die alsnog problemen ondervinden door de aanpassingen aan het nieuwe net kunnen met hun probleem steeds terecht bij De Lijn zelf. Klachten en problemen die de stad ontvangt, worden ook onmiddellijk doorgegeven aan De Lijn en worden opgevolgd. Deze kunnen doorgegeven worden aan de mobiliteitsdienst via mobiliteit@zottegem.be.