Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Nieuw cultuurhuis Zottegem

21 sep 2022

Nieuw cultuurhuis Zottegem


Stad Zottegem informeert over de plannen voor de bouw van een nieuw cultuurhuis op de Sanitarysite. Het gebouw zal een nieuw onderkomen bieden aan cultuurcentrum Zoetegem (CC) en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD). Het definitief voorontwerp is klaar en na de vele voorbereidingen gaat het project de uitvoeringsfase in.

Het cultureel aanbod in Zottegem wist de laatste jaren enorm veel bezoekers en leerlingen te lokken. Zowel het CC als de academie stoten tegen de limieten aan van hun capaciteiten. De Rethorica waar CC Zoetegem gevestigd is, is voor elke Zottegemnaar pure nostalgie. Het is echter geen geheim dat de capaciteit van de zaal niet meer voldoet aan het uitgebreide aanbod van het CC. Ook SAMWD groeide de voorbije jaren in sneltempo en ziet jaar na jaar haar leerlingencijfers stijgen. CC Zoetegem en SAMWD hebben een unieke positie in de regio en spelen die ook uit, zonder daarbij de afstemming met de cultuurpartners uit de regio te vergeten. Er is nood aan een nieuwe, hedendaagse accommodatie met ruimte en meer mogelijkheden.

Met de nieuwbouw investeren we in de toekomst en in het patrimonium van onze stad. Dit kadert binnen de visie van het stadsbestuur om te investeren in gebouwen die in eigen beheer zitten en waar we permanent gebruik van maken. Net zoals het Huis van het Kind verhuist naar een gebouw dat eigendom is van de stad, maken we dezelfde keuze voor het CC en SAMWD.

De keuze voor de Sanitarysite zorgt ervoor dat de Gustaaf Schockaertstraat dé cultuurstraat van Zottegem wordt. Het CC en SAMWD sluiten zo naadloos aan bij de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst die al enkele jaren haar onderkomen vindt in een prachtig pand naast het toekomstige cultuurhuis. Ook voor de Zottegemnaar is het een centrale ontmoetingsplaats, dicht bij het centrum en de lokale horeca, zodat ook het centrum meegeniet van de bezoekers. Een boost voor de lokale economie.


Cultuurhuis van de toekomst

Het gebouw zal verschillende functies vervullen. In het nieuw cultuurhuis worden bezoekers ontvangen in een moderne en dynamische omgeving waar ontmoeting centraal staat. Een omgeving die leerlingen van de academie motiveert om zich creatief te ontplooien tijdens de lessen, repetities en optredens. Daarnaast biedt het cultuurhuis een ruime zaal waar cultuurliefhebbers een nog uitgebreider aanbod ontdekken vol verrassende voorstellingen. Ook het verenigingsleven geniet mee van het nieuwe cultuurhuis. Het gebouw zorgt voor een zee van mogelijkheden, niet alleen voor CC en SAWMD maar ook voor de verenigingen in Zottegem.

De architecten ontwierpen een ingenieus gebouw dat alle functies in elkaar laat haken, zodat de Sanitarysite minimaal ingenomen wordt. Er wordt sterk ingezet op energiezuinigheid om van het gebouw een passief huis te maken, wat zeker de dag van vandaag belangrijk is. Centraal staat dat het een open en ruime ontmoetingsplaats wordt waar ook voldoende ruimte is voor groen en interactie met de omgeving. De keuze om in het nieuwe gebouw een ondergrondse parking te voorzien vloeit voort uit de parkeervisie van het stadsbestuur. De komst van een nieuw cultuurhuis betekent vooruitgang op veel vlakken, maar mag niet impliceren dat er wagens voor hinder zorgen in de buurt. Door een ondergrondse parking te voorzien bieden we een antwoord op de parkeernood die ongetwijfeld verbonden is aan de komst van een ruim cultuurhuis.


Kloppend hart van cultuur en kunstonderwijs

Andy Dhondt, directeur SAMWD, kijkt uit naar een accommodatie waar alle leerlingen samenkomen: “de lessen van SAMWD zijn nu verspreid over verschillende locaties, waardoor leerlingen en ouders een ontmoetingsfunctie missen. In het nieuwe gebouw wordt een overzichtelijke ruimte gecreëerd die bedrijvigheid ademt en ruim genoeg is voor 1 000 leerlingen. De lessen zullen doorgaan in moderne klassen die volledig aangepast zijn aan het hedendaags onderwijs. Er komen mooi uitgeruste dansklassen met een veerkrachtige dansvloer en muzieklokalen met aangepaste akoestiek. De verschillende disciplines krijgen elk hun ruimte met bijvoorbeeld een orkestklas, zangklas en instrumentklassen en een aangepaste theaterklas. Ook een eigen polyvalente auditiezaal is voorzien. In het nieuw gebouw brengen we zowel dans, muziek als woordkunst-drama samen onder één dak. Een dak waar ook CC Zoetegem nooit ver weg is en er nieuwe mogelijkheden ontstaan om samen te werken.”

Ook voor CC Zoetegem biedt de komst van een nieuw gebouw veel toekomstperspectief. “Onze toekomstige cultuurzaal blijft de vertrouwde gezelligheid uitstralen maar met 400 zitjes en een groter podium (12 op 12) lonkt een programma met nieuwe en originele accenten en voorstellingen die verder reiken dan België. Qua invulling zal de Zottegemnaar meer mogen verwachten, denk bijvoorbeeld dans, indoor circus, musical en big bands,” vertelt Karel Van Poucke, cultuurcoördinator CC Zoetegem. “Op technisch vlak zijn alle aspecten uitgewerkt om zowel het CC als SAMWD kwalitatief te ondersteunen. Zeker de akoestiek is van primordiaal belang, zodat we samen kunnen functioneren zonder hinder te ondervinden. Ook digitale uitdagingen zullen we niet uit de weg gaan: we omarmen nieuwe technieken en implementeren ze in onze werking.”

Het nieuwe cultuurhuis wordt dé plaats in hartje centrum om samen te werken, te inspireren en cultuur in Zottegem verder op te kaart te zetten. Ontmoeting staat centraal en dat vullen we ook in met de komst van een ruime foyer en een cultuurcafé, een nieuw gegeven in Zottegem. Bezoekers van een voorstelling of ouders die op hun kinderen wachten, spenderen zo hun tijd in een aangenaam café dat cultuur ademt. De foyer zal dienst doen als een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor bezoekers van CC en SAMWD. Deze ruimte is ook ideaal als expo ruimte en maakt zo verbinding met kunst en SABK.


Volgende stappen

De bouw van het cultuurhuis is een investering waar het stadsbestuur niet licht over gaat. Het klopt dat de plannen al geruime tijd in opmaak zijn. Het voorontwerp is nu finaal goedgekeurd. Als stadsbestuur namen we onze verantwoordelijkheid om dit immens project doordacht voor te bereiden. Dat voorbereidend werk bestond onder andere al uit het aankopen van de grond, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) aanpassen en de sanering grondig onderzoeken. Na al deze stappen wordt er nu dus uitgekeken naar de uitvoeringsfase.

De komende maanden wordt het nieuwe cultuurhuis als agendapunt opgenomen van de adviesraden van Stad Zottegem. In januari worden de concrete plannen voorgesteld aan het grote publiek tijdens een infomarkt voor buurtbewoners, inwoners, medewerkers en adviesraden. Zo een infomarkt geeft geïnteresseerden de kans om vragen te stellen aan alle betrokken partijen. Eind januari wordt overgegaan tot het indienen van de omgevingsvergunning en het opmaken van het aanbestedingsdossier. Later in het jaar wordt alles dan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onder voorbehoud van externe factoren zoals bijvoorbeeld de schaarste van grondstoffen die nu heerst, wordt de start van de werken gepland midden 2024. De bouw zal zo een 28 maanden duren, zodat het nieuwe cultuurhuis hopelijk in 2027 in gebruik wordt genomen. Het volledige plaatje wordt nu geraamd op 19 miljoen euro. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze totaalprijs sterk afhangt van de stijgende prijzen op alle vlakken zoals materialen en energie. Een adaptatie van de raming wordt dan verwerkt in de aanpassing van de meerjarenplanning in 2023, waarna het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.