Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Negatief advies over vergunningsaanvraag slibverwerkingsbedrijf

24 jun 2021

Negatief advies over vergunningsaanvraag slibverwerkingsbedrijf


Het stadsbestuur van Zottegem laat weten een negatief advies te hebben gegeven voor de vergunningsaanvraag van een slibverwerkingsbedrijf op het industrieterrein in Grotenberge. Verschillende argumenten op vlak van milieu, stedenbouwkundige vereisten en mobiliteit ondersteunen het ongunstig advies. Het openbaar onderzoek liep tot eergisteren 22 juni, nu ligt de eindbeslissing bij de Provincie als bevoegde instantie om de vergunning al dan niet te verlenen.

Met het voltallig stadsbestuur werd beslist om een ongunstig advies af te leveren voor de aanvraag van een slibverwerkingsbedrijf om zich te vestigen in Zottegem. Hiervoor zijn verschillende gegronde redenen en die werden duidelijk geformuleerd in een zeer uitgebreid en gefundeerd advies. Het stadsbestuur deelt de bezorgdheid van de omwonenden en de inwoners, en hoopt ten stelligste dat de Provincie de bezwaren volgt en de vergunning weigert. 

Er zijn heel watbekommernissen en bezwaren wat betreft de milieuaspecten. Dit soort activiteitgeeft een sterke geur- en stofhinder die enorm storend is voor de omgeving. Erbestaat een risico op vermindering van grondwaterkwaliteit, ongedierte, enz.Daarenboven kan de komst van dit bedrijf bijzonder nadelige gevolgen hebbenvoor een nabijgelegen voedingsbedrijf. De negatieve effecten op milieu,leefkwaliteit van de omwonenden en natuur in onze stad zijn te groot. Er zijnteveel hinderlijke gevolgen die het stadsbestuur niet kan aanvaarden.

Daarnaast betreffen debezwaren betreffen ook stedenbouwkundige criteria: de grote bouwhoogte brengteen goeie ruimtelijk ordening in het gedrang. Ook op vlak van mobiliteit is erbezorgdheid. De komst van een dergelijk bedrijf brengt meer zwaar vrachtverkeernaar Zottegem wat sowieso een negatieve impact heeft op de mobiliteit in onzestad.