Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Loting lijst der gezworenen op 22 januari 2021 om 9 uur

20 jan 2021

Loting lijst der gezworenen op 22 januari 2021 om 9 uur


De lijst der gezworenen (FOD Justitie) is de lijst met namen van wie uitgeloot werden om als jurylid te zetelen voor het Hof van Assisen.
 
Je komt hiervoor in aanmerking als je:
 • ingeschreven bent op de kiezerslijst van de laatste verkiezingen in Zottegem; 
 • niet ontzet bent uit het kiesrecht;
 • tussen 28 en 65 jaar oud bent;
 • kan lezen en schrijven;
 • de taal begrijpt die tijdens het assisenproces gebruikt wordt.
De lijst van kandidaat-juryleden wordt om de 4 jaar samengesteld op basis van de kiezerslijst. Als je uitgeloot bent, ontvang je een witte kaart met begeleidende brief. Deze kaart moet je invullen, ondertekenen en binnen 8 dagen aan de dienst Burgerzaken bezorgen. Op basis van de inlichtingen (ingewonnen via de witte kaarten) worden bepaalde personen (zoals politici, magistraten,…) uit de lijst geschrapt. De gemeentelijke lijsten worden later samengevoegd tot een provinciale lijst.

Loting op 22 januari 2021 om 9 uur 

Overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, zal de burgemeester op 22 januari 2021 overgaan tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven. De loting geschiedt in het openbaar, en zal doorgaan in het Administratief Centrum Sanitary (Gustaaf Schockaertstraat 7 te Zottegem). De burgemeester wordt bijgestaan door de schepenen Leen Goossens en Evelien De Both.

Hoe verloopt zo een loting?

 1. De burgemeester (bijgestaan door twee schepenen) verricht de loting van de gezworenen.
 2. Tien in vier gevouwen bladen met de cijfers 0 tot en met 9 worden in een bus gelegd. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat de burgemeester het blaadje weer in de bus heeft gelegd, wordt een tweede cijfer voor de tientallen getrokken. Ook dit blaadje wordt opnieuw in de bus gelegd.
 3. De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de laatste kiezerslijst. De personen van wie het rangnummer op de lijst van de gemeente eindigt op een van de zo gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. De namen van de personen die op 1 januari jonger dan 28 of ouder dan 65 zijn, worden weggelaten.
 4. Naast de naam van elke persoon op de voorbereidende lijst wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.
 5. Personen die ondertussen overleden zijn of die hun burgerlijke of politieke rechten verloren hebben, worden geschrapt. Wie ingeschreven is op de kiezerslijst maar intussen is verhuisd, blijft ingeschreven.
 6. Elke persoon op de voorbereidende lijst van gezworenen ontvangt een witte kaart samen met een begeleidende brief. Je moet binnen acht dagen de witte kaart invullen en ondertekenen. 
 7. Een aantal personen (zoals politici, magistraten,…) worden alsnog geschrapt van de lijst.
 8. De personen die nu nog op de voorbereidende lijst van gezworenen staan, worden in alfabetische volgorde ingeschreven op de gemeentelijke lijst. Wie niet geantwoord heeft of een medisch attest bij de kaart voegde, moet opgenomen worden op de lijst. Een genummerde kaart die de vermelding "niet geantwoord” draagt, wordt vooraan geplaatst. De medische attesten worden bij de kaarten gevoegd.
Meer informatie hierover kan je vinden de website van FOD Justitie.