Ligt uw perceel in jachtgebied?

Heel wat tuinen of andere eigendommen liggen in jachtgebied, zonder dat de eigenaars daar zelf van op de hoogte zijn. Via www.geopunt.be kunt u dit nakijken en eventueel uw perceel laten ‘uitkleuren’.

De jachtplannen in Vlaanderen zijn een oud zeer en zorgen al jarenlang voor discussie tussen voor- en tegenstanders van de jacht. Om met het geweer te mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over minstens 40 ha aaneengesloten terrein beschikken.

Jagers kleuren de plannen zelf in en leggen die voor aan de arrondissementscommissaris, die ze goedkeurt. Hierdoor liggen heel wat percelen, zonder dat dit geweten is door de eigenaar, in een dergelijk jachtgebied.

In 2014 keurde de Vlaamse Regering het ‘Jachtadministratiebesluit’ goed.  Op geopunt.be (kaarten en plaatsen / Natuur en milieu / Jacht) kunt u nakijken of uw eigendom in een jachtplan is opgenomen.

 Wilt u uw perceel laten schrappen uit het jachtplan? Neem dan een kijkje op www.natuurenbos.be/jachtplannen.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory