Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Koning Boudewijnstichting selecteert wzc Egmont voor Tubbeproject

14 jun 2022

Koning Boudewijnstichting selecteert wzc Egmont voor Tubbeproject


Sinds januari is het woonzorgcentrum Egmont als enige in de regio geselecteerd om Tubbe uit te rollen. Tubbe is een Scandinavisch organisatie- en beheermodel voor ouderenzorg dat bewoners zeggenschap geeft over hun dagelijks leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers krijgen veel inspraak binnen dit model. Het innovatief project brengt de komende tijd heel wat veranderingen op gang in wzc Egmont.

Woonzorgcentrum Egmont is de enige in de regio dat mag deelnemen aan het Tubbeproject. Iets waar we bijzonder fier op zijn en waar de komende tijd maximaal op wordt ingezet. Samen met de Koning Boudewijnstichting wordt bekeken hoe Tubbe kan toegepast worden. Het Tubbemodel is voor elk woonzorgcentrum verschillend en moet vastgelegd worden door het wzc zelf. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle medewerkers en de bewoners en hun families. Ook een expert in de materie denkt mee na en bouwt samen met het wzc aan het project.

Geselecteerd worden voor Tubbe is een uitdaging, maar wel een die we met beide handen grijpen. Samen met onze bewoners, familieleden en het personeel creëren we een aantrekkelijk, aangenaam en functioneel huis waar senioren voluit hun leven leiden en daar zelf over beslissen. Iets waar ons wzc volledig achter staat. Dat bewijst onze visie woon, leef & geniet. Ook voor het personeel is een Tubbehuis een motiverende omgeving waar ieders capaciteiten worden gewaardeerd en ingezet.

Bewoners beslissen mee

Binnen het Tubbemodel beslissen de bewoners van wzc Egmont mee hoe ze hun leven leiden. Daarom werden de voorbije weken al twee nieuwe gebruiksraden georganiseerd. Op 31 mei en 6 juni werd de eerste gebruikersraad gehouden. De klassieke bewonersraad werd omgevormd tot een interactief gebeuren. Na een informatief gedeelte gaan ze een-op-een aan de slag met de bewoners. Zo ontdekken ze wat voor hen van belang is. De belangrijkste punten worden gebundeld en worden omgezet in een concreet actieplan. Die acties worden dan op een volgende bijeenkomst geëvalueerd.
Om het project zo goed mogelijk te laten verlopen werd ook een stuurgroep en werkgroep opgericht. Daarnaast krijgt wzc Egmont elke twee maanden een coachingmoment vanuit de Koning Bodewijnstichting, waar ze samen evalueren hoe Tubbe verloopt en waar ze kunnen groeien. Eind juni volgt een intervisiemoment waar de actiepunten voor de komende maanden vastgelegd worden.

Nieuwe visie Woon, Leef en Geniet

Vorig jaar stelde wzc Egmont een nieuwe missie en visie op met duidelijke accenten waar ze naartoe willen werken. Die visie vormde een belangrijke basis om geselecteerd te worden voor Tubbe. Bij het wzc staat de bewoner centraal, wat trouwens een van de basisprincipes is van Tubbe. Ze willen een huis zijn waar iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Waar ze voor staan, is samen te vatten in vier woorden: betrokkenheid, transparantie, respect en professionaliteit.

Al heel wat stappen zijn gezet in de uitvoering van de nieuwe visie. Zo startte het wzc met een andere manier van maaltijdbedeling. De bewoners kiezen zelf wat, hoeveel en wanneer ze willen eten, en het maaltijdgebeuren is omgetoverd tot een sociaal gebeuren. De afdelingen zijn verkleind en gereduceerd van vier naar zes. Dit heeft als grote meerwaarde dat medewerkers de bewoners beter kennen en omgekeerd. Dit zorgt voor een grotere kwaliteit van de zorg en creëert een duurzame relatie tussen het personeel en de bewoners. Wzc Egmont focust ook meer op de invulling van een zinvolle dagbesteding. Ze zetten maximaal in op woonleefbegeleiders, reactivatiemedewerkers en stellen een psycholoog aan. Zo besteden ze aandacht aan het mentaal en psychologisch welzijn van hun bewoners.

De komende tijd wordt het wzc helemaal ondergedompeld in Tubbe. Iedereen is benieuwd hoe de invulling de volgende maanden vorm krijgt. Samen met de bewoners werd al een activiteitennamiddag in het teken van Tubbe georganiseerd. De bewoners beslisten zelf aan wat ze wilden deelnemen en werkten in de tuin of vernieuwden een schommelstoel. De senioren in het wzc genieten van de keuzes die ze zelf maken, iets waar veel bewoners in een woonzorgcentrum naar snakken.