Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  JongLeer, een lokaal verankerd partnerschap

22 mrt 2022

JongLeer, een lokaal verankerd partnerschap


Jongleer is een project dat gelanceerd werd in de regio Zottegem met behulp van subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds en Vlaanderen. Sociale organisaties bundelen hun krachten en hun expertise om de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar in deze samenleving te versterken. Via intensieve individuele begeleiding, jobcoaching en atelierwerking trachten ze om jongeren krachtiger te maken en aan hen de regie van hun leven terug te geven.
 
"In centrumsteden lopen al langer gelijkaardige projecten. We zijn blij dat we via de middelen van ESF en Vlaanderen, en de steun van de lokale besturen nu ook in deze regio aan de slag kunnen. We stellen vast dat er een grote nood is aan laagdrempelige hulpverlening.” zegt Eva Ghysels, coördinator van het project. 
 
"Jongleer is een samenwerkingsverband dat actief is binnen 6 gemeentes: Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Brakel, Oosterzele, Lierde en Zottegem. Het voordeel van een partnerschap is dat de jongere in verschillende levensdomeinen wordt ondersteund zonder dat hij het gevoel krijgt dat hij van hot naar her wordt gestuurd. Tijdens onze begeleidingen staat het belang van de jongere steeds centraal en wordt er sterk ingezet op een laagdrempelige lokale aanpak. Zo is ook het ‘Open Huis’ ontstaan, jongeren en coaches van JongLeer maken er kennis met elkaar, doen activiteiten, koken en eten samen” legt Eva Ghysels verder uit.     
 
Eén van de jongerencoaches, Shareena Rasschaert, verduidelijkt de doelgroep: "De jongeren die bij ons terecht komen, hebben diverse noden. Zo bieden wij psychosociale begeleiding aan, maar evenzeer gaan we samen met de jongere op zoek naar een job of woning, gaan we samen aan de slag in het atelier of werken we aan een afhankelijkheidsproblematiek. Kortom: we stippelen samen met de jongere een traject op maat uit!”

"Ik kom naar het atelier voor een nuttige dagbesteding, voor mijn gedachten te verzetten, opnieuw sociaal actief te zijn en om mezelf klaar te stomen voor de toekomst," zegt één van de deelnemende jongeren, J.D.
 
JongLeer is momenteel zes maanden actief in de regio en heeft ondertussen al 70 jongeren in begeleiding. Een belangrijke pijler in het project is het jeugdopbouwwerk. Zij zetten zich in om jongeren te bereiken die nog niet gekend zijn bij officiële instanties. "Als jeugdopbouwwerker gaan we vindplaatsgericht tewerk. We begeven ons in de leefwereld van de jongvolwassenen en bouwen op die manier aan een vertrouwensrelatie,” zegt Elisa Pauwels van jeugdopbouwwerk.

Het stadsbestuur van Zottegem is bijzonder enthousiast over het JongLeer project en dit samenwerkingsverband. Met dit project krijgen jongeren extra kansen om zich onder begeleiding verder te ontwikkelen. Ze vinden hier sociaal contact en ontdekken nieuwe passies en talenten. De resultaten mogen gezien worden. We slagen erin om jongeren opnieuw naar een job te leiden, een zinvolle tijdsbesteding en structuur te geven. Deze unieke samenwerking van gespecialiseerde hulpverleners is een voorbeeld dat we hopen lang voort te zetten.
 
"Momenteel loopt het project tot 2023. We hopen dat we tegen dan zodanig van zelfsprekend zijn dat we lokaal verankerd kunnen blijven. We merken de enorme nood aan een gratis en gemakkelijk te bereiken hulpverlening voor jongvolwassenen. Op lange termijn winnen we erbij om problemen zo vlug mogelijk aan te pakken, zodat ook de meest kwetsbare jongeren sterker in het leven kunnen staan,” sluit Eva Ghysels af.