Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Jaarrekening Zottegem opnieuw in evenwicht

12 jun 2023

Jaarrekening Zottegem opnieuw in evenwicht


Op de gemeenteraad van juni staat, naar jaarlijkse gewoonte, de jaarrekening van 2022 geagendeerd. Deze jaarrekening voldoet opnieuw aan het dubbel evenwichtscriterium: zowel het beschikbaar budgettair resultaat (8.908.816 euro) als de autofinancieringsmarge (4.973.850 euro) zijn positief. En dat ondanks een stijgende exploitatiekost en duurder wordende investeringsprojecten.

Waar we bij de jaarrekening van 2021 nog rekening moesten houden met de impact van Covid op onze financiën, is dat voor 2022 veel minder het geval. De coronabarometer kleurt geel sinds maart 2022. Daarmee lijkt de grote storm aan covid-invloeden te zijn gaan liggen. Anderzijds kregen we in 2022 wel te maken met geopolitieke onrust. Door de Russische inval in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande economische crisis zijn verschillende werkingskosten enorm gestegen. De belangrijkste zijn de energie- en grondstofprijzen, de aankoop van diverse materialen en onderhoudskosten. Ook de investeringsprojecten worden een pak duurder.

De financiële impact van dit conflict was gedurende het boekjaar 2022 duidelijk voelbaar en zal zich in de toekomst waarschijnlijk verderzetten. Dat is zeker ook het geval in de welzijnssector. Het aantal mensen die recht hebben op een leefloon, bijkomende steun of voedselpakketten is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Gelukkig werden deze verhoogde uitgaven reeds goed ingeschat en opgevangen bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Dat blijkt uit de hoge uitvoeringsgraden van zowel exploitatie als investeringen. Mede dankzij een doorgedreven besparingsoefening en een aantal meerontvangsten konden we de stijgende kosten opvangen. Zo bracht onder meer de verkoop van één lot van de bedrijfsterreinen in de Keistraat meer op dan initieel voorzien, maar er is ook het gemeentefonds, de VIA-subsidie en de IFIC-subsidie.

Daling van de schuld

De exploitatie-uitgaven eindigen op 57.332.620 euro, een stijging van ongeveer 13% tegenover 2021. Daartegenover staat een exploitatie-ontvangst van 65.092.638 euro, een stijging van ongeveer dezelfde grootteorde.

De belangrijkste investeringsprojecten van het afgelopen boekjaar zijn de wegenwerken (waaronder de rioleringswerken in de Wijnhuizestraat), de uitbouw van het Milieu-educatief centrum Beisloven en de renovatie van het kasteel van Egmont en stadhuis. Hiervoor moest de stad geen bijkomende financiering aangaan. Daardoor daalt de geconsolideerde schuld tot 67.727.126 euro, een daling van 17,30% t.o.v. het begin van deze legislatuur. Voor het vierde jaar op rij zijn we er met deze ploeg in geslaagd om de historische schuld verder af te bouwen. We blijven dit doen, zodat er voldoende financiële ruimte is om de grote toekomstige projecten, zoals het sportstadion en de bouw van het nieuwe cultuurhuis ACCU, te financieren.