Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Huishoudelijk reglement Egmontpark tijdelijk aangepast

13 mei 2021

Huishoudelijk reglement Egmontpark tijdelijk aangepast


Gezien de recente overlast in het Egmontpark, is vanaf dit weekend een aangepast huishoudelijk reglement van toepassing. De nieuwe regels zijn er om de leefomgeving in en rond het Egmontpark aangenaam te houden voor iedereen, de overlast in te dijken en om overtredingen van de geldende coronaregels tegen te gaan. 

Enerzijds werd er de afgelopen weken zeer veel afval achtergelaten in het mooie Egmontpark. Dankzij de stadsdiensten wordt het afval steeds heel snel opgeruimd, maar dit is bijzonder storend en onaangenaam voor bezoekers. Daarnaast heeft de politie afgelopen zaterdag na middernacht het park moeten ontruimen vermits de coronamaatregelen niet werden nageleefd, en er veel te veel mensen in groep samen waren. Dat gaf ook geluidshinder voor omwonenden. Dergelijk gedrag kunnen we als stadsbestuur niet toelaten. Het is nog steeds van groot belang dat, hoe moeilijk ook, alle maatregelen nageleefd worden door iedereen.

Het aangepast huishoudelijk reglement is opgemaakt in nauw overleg met de lokale politie. De politie heeft ook aanwijzingen dat er mogelijks niet-toegelaten bijeenkomsten of activiteiten gepland worden de komende dagen en weken, waartoe opgeroepen wordt via sociale media. Het stadsbestuur wil voorbereid zijn en raadt ten sterkste af om hierop in te gaan. De politie zal alles doen om deze samenkomsten te vermijden, en verhoogde controles uitoefenen in en rond het Egmontpark.
 
Het nieuwe tijdelijke regels omvatten onder meer een verbod om glazen flessen mee te brengen tijdens het weekend, en een verbod om het Egmontpark te betreden na middernacht tijdens de komende weekends. Dit zijn tijdelijke maatregelen die geëvalueerd zullen worden. Het volledig reglement is te vinden aan de in- en uitgang van het park en onderaan deze pagina.

We hebben alle begrip dat iedereen snakt naar meer vrijheid. Als stadsbestuur stellen we ons altijd tolerant op en maken we veel mogelijk maar er zijn grenzen. Het Egmontpark is er voor iedereen, je mag er gerust plezier hebben maar met fatsoen: afval neem je mee naar huis, en er moet respect zijn voor buurtbewoners én voor politie. We betreuren ten zeerste dat we deze maatregelen moeten nemen voor een kleine minderheid die zich niet aan de regels kan houden, ten koste van heel veel mensen die wel het beste voor hebben. Maar gelet op de recente feiten en de aanwijzingen voor de nabije toekomst kunnen we niet anders.