Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Eerste Zottegemse dierenwelzijnsraad is een feit!

4 mei 2023

Eerste Zottegemse dierenwelzijnsraad is een feit!


Eind maart kwam de nieuwe Zottegemse dierenwelzijnsraad voor het eerst samen. Een tiental Zottegemse dierenliefhebbers krijgen zo een stem in het beleid rond dierenwelzijn.

De laatste jaren wint een diervriendelijk beleid aan belang. Daarom kwamen een tiental dierenliefhebbers samen om deel te nemen aan de eerste Zottegemse Dierenwelzijnsraad. Het initiatief kwam er op vraag van Evert De Smet, schepen van dierenwelzijn. De samenstelling van de raad is nu definitief vastgelegd, Evelien Eylenbosch werd verkozen als voorzitter en Lien De Croock als ondervoorzitter. De adviesraad speelt een belangrijke rol in het uitbouwen van het beleid rond dierenwelzijn. Wanneer we concrete initiatieven op poten zetten, signaleert de raad waar dierenwelzijn in het gedrang komt en adviseert ze ook over acties die het welzijn van dieren bevordert. Ook ik ben een grote dierenvriend en juich de gemotiveerdheid van de groep alleen maar toe.

“Met de raad willen we ook zelf proactief initiatieven organiseren voor hulp aan dieren in nood, zoals de opstart van een lokaal meldpunt voor dierenwelzijn. We worden bijgestaan door Joris Boone, ook wel bekend als de Catman van dierenrechtenorganisatie GAIA. Hij zal onze stadsgenoten in de zomer met een bezoekje van de Catmobiel vereren, met als doel hen te sensibiliseren om hun kat te laten castreren of steriliseren. Iets wat verplicht is, maar nog niet overal geweten is. De raad komt minstens twee maal per jaar samen om zich nog meer toe te leggen op de pijnpunten rond dierenwelzijn”, zegt voorzitter Evelien Eylenbosch.