Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Duurzaam stadspatrimonium

31 mei 2024

Duurzaam stadspatrimonium


Stad Zottegem zet een nieuwe stap in het verwezenlijken van haar klimaatambities, met de opmaak en goedkeuring van het strategisch vastgoedplan om het stadspatrimonium tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Zo neemt de stad een voortrekkersrol op in de regio bij het verduurzamen van het eigen patrimonium. De stad kan wist hiervoor een subsidie van 60 000 euro binnen te halen.

Stad Zottegem biedt een breed pakket van diensten aan, die gehuisvest zijn in gebouwen die de stad bezit of huurt. Het stadspatrimonium moet voldoen aan verschillende eisen zoals bereikbaarheid en veiligheid, maar moet ook 55% CO2 besparen tegen 2030 en energieneutraal worden tegen 2050. Het zal zeker geen evidentie zijn om deze doelstelling te bewerkstelligen, maar het strategisch vastgoedplan vormt alvast een goed kompas dat ons de juiste richting toont. De komende legislaturen zetten we ons in om dit uitgestippelde pad te vertalen naar concrete renovatiewerken. Om onze CO2-uitstoot tot nul te reduceren, gaan onze diensten aan de slag om het energieverbruik per gebouw te analyseren. De conclusie van deze oefening resulteerde in het strategisch vastgoedplan. Een tijdje geleden keurde de gemeenteraad het strategisch vastgoedplan al goed, waardoor we een duidelijk startpunt kregen voor verdere stappen.


Subsidie

Om het strategisch vastgoedplan op te maken, kon Zottegem rekenen op een subsidie van 60 000 euro van de European City Facility (EUCF). Met die subsidie verleent EUCF een snelle en eenmalige financiële ondersteuning voor steden en gemeentes om de acties uit het klimaat- en energieplan te implementeren. We hebben samen met intercommunale SOLVA een intensief traject achter de rug voor de opmaak van het vastgoedplan. De komende twee jaar volgt een monitoringperiode, waarbinnen we de eerste acties ook zullen uitvoeren. Een mooie stap in onze stad voor een duurzame toekomst.