Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Deputatie weigert de vergunningsaanvraag van slibverwerkingsbedrijf

31 okt 2022

Deputatie weigert de vergunningsaanvraag van slibverwerkingsbedrijf


De Oost-Vlaamse Deputatie verleent geen vergunning aan Regomef, het slibverwerkingsbedrijf dat zich wil vestigen op het industrieterrein in Grotenberge. Het Zottegemse stadsbestuur leverde eerder al een negatief advies af aan de Provincie en reageert opgelucht.


Het stadsbestuur verleende in juni 2021 al een negatief advies, waarop de aanvraag van het slibverwerkingsbedrijf geweigerd werd. Het bedrijf diende eerder dit jaar een nieuwe, aangepaste aanvraag in, die vervolgens aan een openbaar onderzoek onderworpen werd. Uit dat onderzoek bleek echter dat het dossier te veel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden bevatte, waarop Zottegem een nieuw negatief advies afleverde aan de Provincie.
De Oost-Vlaamse Deputatie heeft het advies van de stad en andere instanties geëvalueerd en kwam tot de conclusie geen vergunning te verlenen en de vergunningsaanvraag te weigeren. Reden voor de weigering is het feit dat de aanvraag milieuhygiënisch niet verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving. Er werd geoordeeld dat de voorgestelde activiteiten niet passen in de omgeving en dat ook de ruimtelijke draagkracht wordt overschreden.


Voor het stadsbestuur was het duidelijk dat het slibverwerkingsbedrijf geen plaats had op het Grotenbergse industrieterrein. De inplanting vlakbij een woonkern, de mogelijke impact op nabijgelegen bedrijven en de omvang van het bedrijf en diens activiteiten, die de draagkracht van het domein ver overschrijden, zouden voor veel hinder zorgen. Hinder die we de omwonenden willen besparen.
We zijn blij dat de Provincie ons gefundeerd advies gevolgd heeft. Als stadsbestuur deelden we immers de bezorgdheden van de omwonenden. We waken steeds over een correct evenwicht tussen een bloeiende lokale economie en een aangenaam, leefbaar Zottegem. De komst van het slibverwerkingsbedrijf zou dat evenwicht echter niet ten goede komen. Daarom delen we vandaag de opluchting van de omwonenden.