Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Burgerbudget voor klimaatacties: ideeën zijn geld waard!

3 mrt 2022

Burgerbudget voor klimaatacties: ideeën zijn geld waard!


Met het burgerbudget klimaat streeft Stad Zottegem samen met haar inwoners naar een positieve klimaatimpact. Inwoners, verenigingen, scholen of bedrijven hebben tot 11 april de kans een voorstel in te dienen. Voor het eerst verloopt het project volledig via het digitale inspraakplatform van Stad Zottegem op www.zottegem.be/burgerbudgetklimaat.

Inwoners die willen meebouwen aan een duurzame stad, kunnen vanaf nu tot en met 11 april een voorstel indienen. Stad Zottegem heeft heel wat ambities op vlak van klimaat. We willen de Zottegemnaar actief betrekken bij het realiseren van onze doelstellingen. We zijn op zoek naar innovatieve ideeën en dit binnen vier thema’s. Een budget van 10 000 EUR wordt verdeeld over alle weerhouden projecten.
 
Wil je mee het verschil maken? Zie je bepaalde mogelijkheden met je buurt, vereniging of bedrijf Dan is deze oproep iets voor jou!

Aan het project zijn uiteraard een aantal voorwaarden gekoppeld. De criteria voor een geldig voorstel staan in het reglement. Kijk dit zeker na voor je een voorstel indient, zo ben je zeker dat je idee voldoet aan alle voorwaarden..
 
Na de eerste fase (het indienen van voorstellen) wordt aan de hand van verschillende criteria nagegaan of een voorstel in aanmerking komt. Vervolgens beoordeelt een onafhankelijke jury de projecten die werden weerhouden. De beslissende stem is voor de Zottegemnaar.

Online participeren

Stad Zottegem wil inzetten op participatie. De nood van burgers om hun stem te laten horen was nog nooit zo groot. Zeker rond het thema klimaat, waar verandering nu nodig is. Voor dit project kozen we er bewust voor om het volledig digitaal te laten verlopen via ons inspraakplatform. Bij een fysieke samenkomst merken we dat mensen soms wat schroom hebben om aan het woord te komen. Met ons digitaal inspraakplatform worden heel wat drempels weggenomen en wordt participatie toegankelijker. Want ook mensen die geen voorstel indienen krijgen zo een zicht op de ideeën van andere Zottegemnaren. Zo boosten we niet alleen de participatie in onze stad maar ook de transparantie naar onze burgers.

Indienen van voorstellen én het project meevolgen kan via het inspraakplatform op zottegem.citizenlab.co. Een profiel aanmaken is wel noodzakelijk.
 
 
Dit project is in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Burgerbugdet_citizenlab banner