Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Burgerbudget klimaat: stemronde

14 jun 2022

Burgerbudget klimaat: stemronde


In maart riep Stad Zottegem haar inwoners op om de klimaatuitdagingen in Zottegem aan te pakken. De stad maakte daarvoor 10 000 euro vrij. Verschillende burgers en verenigingen dienden een creatief idee in. Na de jurybeoordeling zitten er zes projecten in de laatste fase: de stemronde waarbij iedereen mag stemmen op zijn favoriet idee. De stem van de Zottegemnaar telt voor 50% mee in de eindbeoordeling. Stemmen kan nog tot 15 juni via Zottegem.be/burgerbudgetklimaat.
Op dit moment zijn er al bijna 650 stemmen geteld voor de geselecteerde projecten. En dat aantal blijft elke dag toenemen. We juichen het enthousiasme van de projectindieners en de stemmers alleen maar toe. Zo worden er projecten gekozen waar de Zottegemnaar zelf ook achterstaat. Alle projecten zijn duurzaam en toekomstgericht en betekenen een vooruitgang voor onze stad.

Stemmen op één of meerdere projectvoorstellen kan heel makkelijk (na registratie) op het online inspraakplatform waar ook alle informatie over elk project te vinden is: Zottegem.be/burgerbudgetklimaat. In de stemronde ligt de beslissing in de handen van de Zottegemnaar. Wie zijn favoriet project wil steunen, kan nog tot volgende woensdag stemmen. Begin juli maken we bekend welke projecten het gehaald hebben en zullen gerealiseerd worden met hulp van het burgerbudget.

De zes geselecteerde klimaatprojecten waar op gestemd kan worden:

Natuurpunt Zwalmvallei ‘Verhogen grondwaterbufferend vermogen van natuurgebied’: binnen het project worden bestaande en nieuwe percelen in het reservaat Middenloop in Zottegem vernat door het verwijderen van oude drainages. Hierdoor wordt een bufferend effect gecreëerd in zeer natte periodes, ontstaat een betere infiltratie en verbetert de CO2-opslag.

JOW Zottegem ‘Vergroening voor en door de jeugd’: het doel is om een deel van de parking van jeugdhuis De Muze om te vormen tot een groene zone. Door de huidige parkeerplaatsen te ontharden, wordt de ruimte een graszone met (fruit)bomen, buitentafels en op termijn zelfs een moestuintje. Zo wordt een plaats gecreëerd waar jongeren samenkomen.

Buurtvereniging Bevegemse Buren ‘Bloemen en bomen voor Bevegem’: de buurt droomt van een uniform straatbeeld met ruimte voor groen, en kleurrijke bloemen en bomen in elke straat. Door het planten van bloemen en plaatsen van bloembakken willen de buurtvereniging Bevegem verder zien bloeien.

VZW Helder Water ‘Vergroenen en ontharden dorpskern Elene’: het project wil van het dorpsplein een aangename verblijfs- en ontmoetingsplek maken met bomen en bloemrijke plantsoenen. Ook het oversteken van de Elenestraat wordt veiliger ingericht. Tot slot schakelen ze het drevenlandschap van Leeuwergem weer vast aan het weidenlandschap van de Molenbeek.

Triamant ‘Realisatie ontmoetingsplek Wantenplein Sint-Maria-Oudenhove’: samen met bewoners, vrijwilligers en buurtbewoners wil dit project een groene ontmoetingsplek aanleggen. Het doel is om hoogstammige bomen en struiken aan te planten, zodat het plein een schaduwrijke ontmoetingsplaats wordt, met ook ruimte voor ontspanning in een latere fase.

Basisschool De Groene Poort ‘Klimaatgezonde speelplaats’: via dit project wil de school een milieuvriendelijke en duurzame omgeving creëren waar kinderen leren over correct en preventief behoud van het klimaat. Het terrein van de school wordt opengesteld voor een ruimer publiek tijdens vrije momenten zodat het project ook een meerwaarde is voor de opvang van alle kinderen uit Zottegem in een klimaatvriendelijke omgeving.

Het burgerbudget sluit helemaal aan bij onze ambities op vlak van klimaat en duurzaamheid. We zijn zeer verheugd met alle creatieve voorstellen van de Zottegemnaar. Bij deze dan ook een laatste oproep om je stem uit te brengen want zo maak ook jij mee het verschil. Er is ook goed nieuws voor wie een idee heeft maar dat dit jaar niet indiende: volgend jaar op 1 maart lanceren we het burgerbudget, editie 2023!