Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Burgemeester verzet zich tegen tolwegen

9 feb 2024

Burgemeester verzet zich tegen tolwegen


De Zottegemse burgemeester verzet zich tegen een kilometerheffing voor zwaar vrachtvervoer op de N42 en de N46. In het kader van het aangepaste Vlaams Energie- en Klimaatplan komen beide gewestwegen op Zottegems grondgebied volgens het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken in aanmerking voor kilometerheffing. De burgemeester vreest echter voor sluipverkeer op lokale wegen.

Het aangepaste Vlaams Energie- en Klimaatplan voorziet een uitbreiding van het wegennet waarop kilometerheffing voor zwaar vrachtvervoer van toepassing is. Die uitbreiding moet de modal shift – de verschuiving naar duurzamere manieren van goederentransport, zoals het spoor – bevorderen. In die uitbreiding zijn ook de N42 en de N46 op Zottegems grondgebied opgenomen. En dat is geen goede zaak, meent de burgemeester: Als vrachtwagens binnenkort een kilometerheffing moeten betalen wanneer ze op de N42 of de N46 rijden, zullen ze snel sluiproutes langs lokale wegen vinden. Dat kan absoluut de bedoeling niet zijn.

Sluipverkeer langs lokale wegen is op vandaag al een probleem. In het ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan Vlaamse Ardennen, waarvan zonet het openbaar onderzoek werd afgesloten, gingen we al op zoek naar oplossingen hiervoor. In dat plan werd de N42 aangeduid als aanrijroute binnen het vrachtroutenetwerk. Als daar nu een kilometerheffing wordt ingevoerd, zullen vrachtwagens zich via de kernen van Zottegem, Herzele, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem richting E40 begeven. En hoewel de N46 niet in het vrachtroutenetwerk is opgenomen, vind ik een kilometerheffing ook hier geen goed idee. De stap naar onze lokale wegen is immers erg makkelijk. We hopen dan ook dat het Vlaams departement rekening houdt met onze opmerkingen en met het Regionaal Mobiliteitsplan dat we hebben voorgelegd. We moeten absoluut streven naar duurzaam transport, maar niet ten koste van onze lokale infrastructuur en leefbaarheid.