Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Beoordelingsprocedure kinderopvang

15 jan 2021

Beoordelingsprocedure kinderopvang


Het lokale bestuur heeft als regisseur een belangrijke inbreng bij het ontwikkelen van het lokaal kinderopvangaanbod. Voor het ontwikkelen van criteria voor uitbreidingsrondes baseert het lokaal bestuur zich op een analyse van het aanbod en de ontwikkelingen en prognoses van de bevolkingssamenstelling. De criteria en procedure worden voor advies voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang Zottegem en vastgesteld door de gemeenteraad.

Het Agentschap Opgroeien, dat de subsidies toekent, vraagt dan ook een advies over elke aanvraag aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur baseert zijn advies op een score die elke aanvraag krijgt ten aanzien van de criteria die zijn opgesteld. Als organisator ben je dus verplicht om je aanvraag voor advies in te dienen bij het lokaal bestuur.
Deze procedure en criteria betreffen de uitbreidingsrondes voor Trap 2 inkomensgerelateerde opvang, een oproep voor nieuwe (= plaatsen zijn die tot 3 maanden voor oproep niet bestonden) IKT plaatsen. Eveneens geldt de procedure en criteria voor dringende opvangplaatsen (DOP).


Download hier het document