Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Bekendmaking gedeeltelijk verplaatsen voetweg nr. 68

1 dec 2021

Bekendmaking gedeeltelijk verplaatsen voetweg nr. 68


Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de definitieve vaststelling tot het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 68 gelegen in de deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove: 

In toepassing van artikel 19 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt ter kennis gebracht van de bevolking dat de gemeenteraad in zitting van 20 september 2021 het ontwerp van grafisch plan tot het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 68 gelegen in de deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove definitief heeft vastgesteld.