Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Activering kwetsbare gezinnen via nieuw reglement dringende kinderopvangplaatsen

20 jan 2022

Activering kwetsbare gezinnen via nieuw reglement dringende kinderopvangplaatsen


Voor kwetsbare gezinnen kan een gebrek aan (voorschoolse) opvang van hun kinderen een drempel zijn om deel te nemen aan een opleiding, een activerings – of inburgeringstraject. Het volgen van deze trajecten of opleidingen is echter vaak een noodzaak om aan het werk te kunnen. Ook voor het starten met een job is het niet beschikken over een kinderopvangplaats soms een hinderpaal. Het stadsbestuur van Zottegem zet daarom stappen om deze drempels weg te werken.

We willen iedereen de kans geven om een job te aanvaarden of om een opleiding te volgen. Het is belangrijk dat we mensen activeren en stimuleren, en waar nodig oplossingen voorzien. Voor kwetsbare gezinnen met kinderen is het gebrek op korte termijn van een kinderopvangplaats de grootste drempel om deel te nemen aan een opleiding of activeringstraject. In samenspraak met de sector werd daarom een reglement opgesteld waarbij bepaalde organisatoren van kinderopvang een premie kunnen aanvragen indien ze op vastgelegde momenten in het jaar een opvangplaats vrijhouden. Zo kunnen we ouders die plots werk vinden of een opleiding kunnen starten maar geen opvang hebben uit de nood helpen.

De beschikbare plaats kan ingevuld worden via het lokaal loket kinderopvang en dit in overleg met het lokaal team van Opgroeien Regie/Kind en Gezin, Huis van het Kind Zottegem, de sociale dienst van het OCMW en VDAB. De vrijgehouden plaatsen kunnen enkel ingevuld worden door gezinnen die in Zottegem wonen. De premie bedraagt 500 euro voor één vrijgehouden plaats in september en 1.000 euro voor twee vrijgehouden plaatsen in januari of september. De premie is een compensatie voor de onthaalouder die specifiek voor dit soort dringende opvang plaatsen vrijhoudt.

Gezien de vastgestelde noden kan de premie enkel toegekend worden aan voorzieningen die kinderopvang aanbieden aan inkomensgerelateerd (IKT) tarief. Ook dienen ze gelegen te zijn binnen een perimeter van 1,5 km rond het station van Zottegem: de meeste gezinnen binnen de doelgroep zijn namelijk  minder mobiel en doen de meeste verplaatsingen te voet.

Het reglement werd reeds voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang, waar het een positief advies kreeg. Na goedkeuring op de komende Raad van Maatschappelijk Welzijn (van maaandag 24 januari) kunnen we concreet aan de slag, en verdere stappen zetten in de ondersteuning en activering van kwetsbare gezinnen.