Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Actieplan tegen uitdroging Molenvijver Elene

7 jul 2022

Actieplan tegen uitdroging Molenvijver Elene


Het stadsbestuur werkt aan een oplossing voor de problematiek van de Molenvijver in Elene. Door het dichtslibben van de vijver droogt hij uit en hebben de dieren geen water genoeg in droge periodes. Na advies van Agentschap Natuur en Bos is beslist om de volledige vijver te laten leegvissen. Intussen wordt gewerkt aan een structurele oplossing om de vijver te ontslibben en is een onderzoek van de waterbodem gepland voor augustus.

We kennen de problematiek van de Molenvijver in Elene en werken aan een oplossing. Na advies van de visserijbioloog van het Agentschap Natuur en Bos hebben we beslist om de vijver te laten leegvissen. Daar starten we volgende week mee.

Het advies raadt aan om, gezien de sterk toegenomen kans op jaarlijkse droogte, geen vis meer uit te zetten in vijvers die kunnen droogvallen. Preventief wordt de vis in de vijver gevangen en elders geplaatst, nadien zal er over gewaakt worden dat er geen vis in uitgezet wordt. De brandweer heeft al twee keer water in de vijver gepompt in heel droge periodes. Door de vijver leeg te vissen vermijden we dat dit terug nodig zou zijn.

Daarnaast wordt er samen met de provincie Oost-Vlaanderen gewerkt aan een meer structurele oplossing voor de problematiek aan de Molenvijver. In augustus is er een onderzoek van de waterbodem gepland door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek. Daarna zullen de waterbodempaketten opgemeten worden door een landmeter zodat duidelijk wordt hoeveel slib er uit de vijver moet gehaald worden. Eens dit allemaal afgerond is, wordt bekeken of een aanbestedingsdossier kan opgestart worden.