Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Aankondiging openbaar onderzoek: vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen

1 apr 2022

Aankondiging openbaar onderzoek: vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen


Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen. Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar via https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

Wanneer iemand niet over internet beschikt, is het dossier te raadplegen op een computer in het kantoor van Provincie Oost-Vlaanderen in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent. Welkom na afspraak op 09 276 24 40 of via 
oost vlaanderen@onroerenderfgoed.be. 
 
Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden worden van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed bezorgd. 
Dat kan op drie manieren:
  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent. Opgelet! De kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 09 276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.