Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Beleidsverklaring 2019-2024

Beleidsverklaring 2019-2024


"We zijn allemaal van Zottegem”


Deze tekst vormt de komende 6 jaar het bindmiddel tussen N-VA en CD&V om samen een krachtdadig en ambitieus beleid te voeren voor Zottegem. De stad waar wij allemaal zielsveel van houden. We gaan de uitdaging aan om Zottegem opnieuw op de kaart te zetten in de regio.
 
Als stadsbestuur willen we mensen verbinden, tegenstellingen overstijgen en er zijn voor iedereen. Het welzijn en welbevinden van al onze inwoners zetten wij voorop. We willen beleid voeren in overleg en samen met de Zottegemnaar.
 
Onze ambities zijn duidelijk: een levendige, aantrekkelijke, veilige, propere en sociale stad, gestoeld op gezonde financiën met aandacht voor onze mooie deelgemeenten.
We willen werken aan een stad waar mensen graag wonen, werken en waar er ruimte is voor ontspanning, waar levenskwaliteit wordt geboden, waar handel en lokale economie floreert en waar we ons leefmilieu en open ruimte beschermen.
 
In deze nota worden de beleidsdoelstellingen uitvoerig toegelicht en nemen we een concreet engagement op voor Zottegem en haar inwoners. Al is het natuurlijk ook geen exhaustieve opsomming van de initiatieven die de komende zes jaar zullen worden ontwikkeld. Een bestuursakkoord is per definitie een levend document dat voortdurend kan worden aangevuld en bijgestuurd. Wij wensen u een deugddoende vooruitblik op het bestuur van de komende zes jaar.
 
 
Namens N-VA en CD&V, 
 
 
Matthias Diependaele
Jenne De Potter