Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten

Beleidsrapporten


Beleidsverklaring 2019-2024

De beleidsverklaring vormt het bindmiddel tussen N-VA en CD&V om samen een krachtdadig en ambitieus beleid te voeren voor Zottegem.

Financieel meerjarenplan 2014-2019

Net zoals in de meeste steden en gemeenten, was het opstellen van het meerjarenplan 2014 -2019 ook in Zottegem geen makkelijke oefening.

Financieel meerjarenplan 2020-2025

Ambitieus meerjarenbudget klaar: verder bouwen aan een veilig, aangenaam, levendig en aantrekkelijk Zottegem.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Met het ruimtelijk structuurplan ontwikkelt het bestuur een globale visie op de ontwikkeling van de stad.

Jaarrekeningen

De jaarrekening is het beleidsrapport dat toelaat het gevoerde beleid in Zottegem te evalueren.

Landschapsbeheerplannen

Landschapsbeheerplannen vormen een handig werkinstrument voor beheerders van natuurterreinen en landschappen in onze regio.

Masterplan openbare verlichting

Het stadsbestuur stelde samen met Fluvius een masterplan openbare verlichting op. Bekijk hier welke verlichting in jouw straat voorzien is.

Mobiliteitsplan

Hier leest u hoe de stad de groeiende mobiliteitsbehoefte van haar inwoners de komende jaren in goede banen zal leiden.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

In een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de bestemming van een bepaald gebied in de stad vastgelegd.

Woonplan Zottegem

Met het Woonplan Zottegem legt het stadsbestuur een degelijk uitgewerkt woonbeleid voor op lange termijn.