Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Woonplan Zottegem

Woonplan Zottegem


Leefbaar en betaalbaar wonen in Zottegem

De evidentie waarmee de lokale woonmarkt zich de afgelopen jaren min of meer vanzelf organiseerde is niet langer een realiteit. Een degelijk uitgewerkt woonbeleid is vandaag de dag dan ook noodzakelijk. De Vlaamse overheid wil gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid te voeren dat vertrekt vanuit de principes zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. Die duidt de gemeente aan als regisseur voor het woonbeleid, coördinator tussen de verschillende huisvestingsinitiatieven op hun grondgebied.
 
Het Woonplan Zottegem, uitgewerkt in nauwe samenwerking met het Lokaal Woonoverleg, moet de verschillende acties en projecten rond wonen kaderen in een globale visie op lange termijn, zodat de inspanningen gedoseerd kunnen worden en de financiële middelen en het beschikbare personeel efficiënt en doelgericht kunnen worden ingezet met het oog op een maximaal resultaat.
 
De rode draad voor de komende jaren inzake wonen is en blijft ervoor zorgen dat inwoners van Zottegem beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs én met woonzekerheid.

Downloads

Presentatie.pptx (4.862 KB) editeer
Woonplan_Zottegem.pdf (2.866 KB) editeer