Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan


De stad Zottegem beschikt 2012 over een conform verklaard mobiliteitsplan van de tweede generatie (via spoor 2 verbreden/verdiepen). Je kan hieronder het document downloaden. Dit plan werd in de tweede helft van 2018 geëvalueerd via een sneltoets, en na die evaluatie werd beslist om het mobiliteitsplan volledig te vernieuwen (spoor 1).
 
Begin 2020 gaf het stadsbestuur het startschot voor de opmaak van het nieuw mobiliteitsplan. Hiervoor wordt samengewerkt met het studiebureau Arcadis. De opmaak van het nieuw plan verloopt in drie fasen: Oriëntatie, Planopbouw en Beleidsplan. In de eerste fase werd de huidige situatie geïnventariseerd en zijn er doelstellingen bepaald. De resultaten van deze oriëntatiefase worden toegelicht in de oriëntatienota die je hier kan downloaden. 
 
Voor meer informatie omtrent het traject van het nieuw mobiliteitsplan, bezoek www.zottegem.be/Mobiliteitsplan.