Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan


Sinds 22 april 2004 beschikt de stad Zottegem over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat, vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur, een visie op de ontwikkeling van de stad vastlegt. Deze visie wordt bepaald in functie van de maatschappelijke en politieke doelstellingen die eigen zijn aan de stad, een bepaalde buurt in die stad of een regio. Een ruimtelijk structuurplan is nooit "af". Het is een fase van een stedenbouwkundig proces dat oneindig is. Bij een ruimtelijk structuurplan is het niet de bedoeling om de toekomstige ruimtelijke structuur concreet vast te leggen, in tegenstelling tot wat gebeurt in BPA’s en RUP’s. Het ontwikkelt enkel een globale visie op de ontwikkeling van de stad. Volgens de decretale bepalingen ter zake, moet een ruimtelijk structuurplan uit drie delen bestaan:
  • een informatief gedeelte: omvat alle basisinformatie die nodig is voor de opmaak van het structuurplan. Het is een doelgericht onderzoek van de bestaande ruimtelijke structuur, te verwachten evoluties, ruimtelijke potenties …;
  • een richtinggevend gedeelte: formuleert de beleids- en actievoorstellen, die het resultaat zijn van het toetsen van de doeleinden aan de functionele, ruimtelijke en verkeerskundige knelpunten;
  • een bindend gedeelte: omvat een aantal concrete beslissingen betreffende de ruimtelijke ordening die het stadsbestuur van Zottegem binden.