Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Bekendmakingen en openbare raadpleging  /  Algemeen directeur

Algemeen directeur


De algemeen directeur staat aan het hoofd van het OCMW- en stadspersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer, en de organisatie, coördinatie en leiding van de stedelijke diensten. De algemeen directeur is ook belast met de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau worden voorgelegd. Hij adviseert deze organen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij woont de zittingen bij en stelt de notulen van de vergaderingen op.

Sinds 1 juli 2021 kan je de besluitenlijst van de algemeen directeur raadplegen via de webtoepassing LBLOD op https://lblod.zottegem.be/LBLODWeb/Home/Overzicht/.

Wil je meer verslagen raadplegen, contacteer de dienst Secretariaat. Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid (meer info hierover vind je op Lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer).

Archief

De archieven vind je hieronder.
De PDF documenten zijn gerangschikt volgens datum.
Indien je niet over Adobe Reader beschikt, kan je het programma hier gratis downloaden. (http://get.adobe.com/nl/reader/)
 
Type Onderwerp Datum zitting Goedkeuring Bekendmaking Document
Besluit Aantal te verkiezen leden BCSD 14 12 2018 14 12 2018 14 12 2018 Download PDF Editeer