Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Bekendmakingen en openbare raadpleging

Bekendmakingen en openbare raadpleging


Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen. Sinds 1 juli 2021 kan je alle bekendmakingen van Stad Zottegem en OCMW Zottegem raadplegen via de webtoepassing LBLOD op Lblod.zottegem.be/LBLODWeb/Home/Overzicht/.

Via de website Lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid. De toezichthoudende overheid kan beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. 

Meer informatie over openbaarheid van bestuur lees je hier. Meer informatie over verplicht gelinkt publiceren via LBLOD lees je hier.

Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de stads- en OCMW-diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is ook de vertegenwoordiger van de regering.

College

Het college neemt het dagelijks bestuur waar en staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang.

Gouverneur

De gouverneur vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen en is voorzitter van de deputatie.

Openbare raadplegingen

Dankzij de openbare raadplegingen kan jij jouw mening geven over voorgesteld beleid.

Politieraad

De politieraad is een politiek orgaan binnen de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem.

Raad van bestuur AGB

Het autonoom gemeentebedrijf Zottegem is opgericht door de stad en is belast met het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur.

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. 

Vast Bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.